.

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Xuân Sơn
            Địa chỉ          : Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.870.138
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpxuanson.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

         Đồng chí: Nguyễn Đình Thái
                      Bí thư Đảng ủy
            Năm sinh: 1977

  Dân tộc: Kinh

  Trình độ chuyên môn: ĐH Chuyên ngành kinh tế
  Trình độ chính trị: Cao cấp

            Điện thoại cơ quan: 02033.671.918

     Email: nguyendinhthai.dt@quangninh.gov.vn

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Thị Nhị       

           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 1968

           Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông  nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính
Điện thoại cơ quan: 02303.671.918

          Email: 

 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến
          Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
         
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
          Điện thoại cơ quan: 0203.870.138
           Email:

 


 


 

 


          Đồng chí: Nguyễn Công Định
                   Phó Chủ tịch HĐND
       
   Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính
           Điện thoại cơ quan: 02033.870.138
           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 

 

            

         Đồng chí: Nguyễn Đình Thái
                      Bí thư Đảng ủy
          Năm sinh: 1977

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH Chuyên ngành kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp

      Điện thoại cơ quan: 02033.671.918

     Email: nguyendinhthai.dt@quangninh.gov.vn


   

 

 

 

 

 

            Đồng chí: Nguyễn Công Miên
                   Phó Chủ tịch UBND phường
        
   Năm sinh: 1968

Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính
Điện thoại cơ quan: 023033.870.138
          Email: 
   

 

 

 

 

 

            Đồng chí: Nguyễn Quang Thành
                   Phó Chủ tịch UBND phường
        
   Năm sinh: 

Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 023033.870.138
          Email: 

 

 

 * Danh sách cán bộ, công chức, viên chức phường Xuân Sơn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đình Thái

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Văn Tiến

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Công Miên

Phó Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

5

Đoàn Thị Thùy

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

6

Nguyễn Văn Trách

Công chức Tài chính – Kế toán

7

Lê Văn Hà

Công chức Địa chính – Xây dựng

8

Nguyễn Thị Thủy

Công chức Văn hóa – Xã hội

9

Nguyễn Mạnh Thể

Cán bộ Giao thông - Thủy Lợi

10

Phùng Thị Hồng Hạn

Công chức Văn phòng – Thống kê

11

Trịnh Thị Vân

Cán bộ Văn Thư

12

Nguyễn Thanh Thúy

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

13

Nguyễn Văn Nghĩa

Chủ tịch Hội Nông dân

14

Nguyễn Thu Phương

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

15

Nguyễn Kiên Cường

Công chức Văn hóa – Xã hội

16

Nguyễn Văn Tám

Chỉ huy trưởng Quân sự

17

Ngô Trung Tin

Ủy nhiệm thu

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 4334973