.

16/08/2022

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Xuân Sơn
            Địa chỉ          : Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.870.138
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpxuanson.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

       

Đồng chí: Vũ Văn Tuấn

Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.671.918

Email: vuvantuandt.quangninh.gov.vn

 

 

 

 

         

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

Điện thoại cơ quan: 02303.671.918

Email: 

   

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Định

Phó Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1965

Dân tộc: kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

Điện thoại cơ quan:

Email: 


   

 

 

 

 

 

          

Đồng chí Nguyễn Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

Điện thoại cơ quan: 0203.3870138

Email:

   

 

 

 

 

 

          

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Thể

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1990

Dân tộc: kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Địa chất chắc địa

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

Điện thoại cơ quan: 0203.3870138

Email:

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 851
Đã truy cập: 6808851
Câu hỏi khảo sát

Á