.

UBND xã Tràng Lương

  

Xã Tràng Lương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangluong/Trang/Default.aspx

  1. Thông tin chung  

           Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Tràng Lương
            Địa chỉ          : Thôn 4 - Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033 870 282
            Fax               :
            E-mail           : ubndxtrangluong.dt@quangninh.gov.vn

 

  1. Tổ chức bộ máy

 

           Đồng chí: Tạ Văn Mai
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
           
- Sinh ngày: 27/5/1965

- Dân tộc: Sán dìu

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02033 870 282

- Email

 

          Đồng chí: Hoàng Văn Tới


          Phó  Chủ tịch UBND xã 
          - Điện thoại cơ quan: 02033 870 282

           - Email

 

 

          Đồng chí: Trần Văn Hoạt

          Phó Chủ tịch UBND xã 
          - Điện thoại cơ quan: 02033 870 282

           - Email

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 366
Đã truy cập: 4671808