.

UBND xã Tràng Lương

  

Xã Tràng Lương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangluong/Trang/Default.aspx

  1. Thông tin chung  

           Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Tràng Lương
            Địa chỉ          : Thôn 4 - Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033 870 282
            Fax               :
            E-mail           : ubndxtrangluong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc

Năm sinh: 11/05/1971

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

EmailNguyenvanlocbk1971@gmail.com

SĐT: 0936279268

  

Đồng chí: Chu Văn Chiến

Năm sinh: 21/01/1967

Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: Chuchien67tl@gmail.com

SĐT: 0942059008

 

Đồng chí: Lài Thị Mến

Năm sinh: 01/09/1987

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa xã hội

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: menvhxh1987@gmail.com

SĐT: 0979885525

 

Đồng chí: Trương Văn Cần

Năm sinh:  04/03/1971

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa xã hội

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quảng lý nhà nước: Chuyên viên

Email: truongcan71@gmail.com

SĐT:0387971173


Đồng chí: Hoàng Văn Thắng

Năm sinh: 02/06/1981

Chức vụ: Công chức Văn Phòng – Thống kê xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: thanghoang0000@gmail.com

SĐT: 0982020681

 

Đồng chí: Đào Việt Hùng

Năm sinh: 23/08/1979

Chức vụ: Công chức Địa Chính – Xây dựng xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: dvh79qn@gmail.com

SĐT: 0983978188

 

Đồng chí: Trương Văn Pồ

Năm sinh: 23/04/1968

Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Trung cấp Quản lý đất đai

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: truongvanpo.1970@gmail.com

SĐT: 0387.322.708

 

Đồng chí: Bùi Tố Nam

Năm sinh: 13/05/1971

Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán xã

Trình độ Văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: namtrangan71@gmai.com

SĐT:0384466188

 

Đồng chí: Diệp Văn Sáng

Năm sinh: 29/09/1981

Chức  vụ: Chỉ huy Trưởng BCHQS xã

Trình độ Văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: diepsang1981@gmail.com

SĐT:0963367697

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 18/04/1985

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

SĐT: 0977.480.086

 

Đông Chí: Nguyễn Văn Hát

Năm sinh: 13/06/1969

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Email: nguyenvanhat.bk1969@gmai.com

SĐT: 0763475517

 

Đồng chí: Chu Thị Thanh Thư

Năm sinh:  29/11/1992

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội xã

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Email: chuthanhthu92@gmail.com

SĐT: 0852.857.012

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2068
Đã truy cập: 6511478