UBND xã Tràng Lương

  UBND xã Tràng Lương

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Tràng Lương
            Địa chỉ          : Thôn 4 - Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0333 870 282
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxtrangluong.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND xã

 

 

           Đồng chí: Dương Minh Tuyến
       Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND
         

          - Sinh ngày: 13/4/1959

- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ chính trị: Trung cấp

          - Điện thoại cơ quan: 0333 870 282

          - Email: 

    

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã

 

 

           Đồng chí: Tạ Văn Mai
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
          
- Sinh ngày: 27/5/1965
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333 870 282

- Email:

 

   

 

 

            Đồng chí: Chu Văn Chiến               

              Phó chủ tịch HĐND xã

          - Sinh ngày: 21/01/1967
- Dân tộc: Tày
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333 870 282

- Email:

 


* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

           Đồng chí: Tạ Văn Mai
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
          
- Sinh ngày: 27/5/1965
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333 870 282

- Email:

 

 

 

          Đồng chí:
Diệp Văn Quý
                 Phó Chủ tịch UBND xã 
       
- Sinh ngày: 10/10/1964
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học  Nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333 870 282

- Email:

 
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 993249