UBND xã Bình Khê

  UBND xã Bình Khê

 

Xã Bình Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhkhe

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Bình Khê
            Địa chỉ          : Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.111
            Fax               :
02033.870.111
            E-mail           : 
ubndxbinhkhe.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 


 

          
Đồng chí:  Nguyễn Ngọc Tiên
   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

    Sinh ngày:26/1/1976

    Điện thoại cơ quan: 02033.870.111

    Điện thoại di động: 0373555806

    Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn

     

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã

   

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt
       
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
            Năm sinh: 1989

            Điện thoại cơ quan: 02033.679.550

            Email: nguyenvandat.dt@ninh.gov.vn

           

 

 

 

 

 

                 Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc
     Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã.
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan: 0936880385

           Email: 

   

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

          


Đồng chí:  Nguyễn Ngọc Tiên
   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

    Sinh ngày:26/1/1976

    Điện thoại cơ quan: 02033.870.111

    Điện thoại di động: 0373555806

    Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn

     

 

 

  


                    Đồng chí: Đỗ Văn Thông
                       Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1972

           Điện thoại cơ quan: 02036279486

           Email:

   

 

 

 
 

 
                Đồng chí: Nguyễn Thị Tám
                   Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan: 0336.279.468

           Email:

 

 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch UBMTTQ xã

Sinh ngày: 02/10/1973

Số điện thoại: 0936880385

 

 1. . Đồng chí : Vũ Xuân Đặng - Chủ tịch Hội CCB xã

Sinh ngày: 14/02/1978

Số điện thoại: 0906027601

 

3.Đồng chí: Trần Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Sinh ngày: 25/12/1986

Số điện thoại: 0975596189

 

4.Đồng chí : Trần Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN xã

Sinh ngày: 03/5/1991

Số điện thoại:  0989712414

 

 1. Đồng chí: Trần Thị Hồng - Bí thư Đoàn thanh niên xã

Sinh ngày:3/9/1991

Số điện thoại: 0868388226

 

Các Đồng chí Đảng ủy Viên

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

      Sinh ngày:28/9/1981

      Số điện thoại:  0986889289

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

    Sinh ngày: 19/2/1989.

     Số điện thoại: 0998413333

 1. Đồng chí:  Mạc Văn Thuật - Phó Chủ tịch HĐND xã.

     Sinh ngày: 11/9/1973.

    Số điện thoại:  0365772888

 1. Đồng chí: Phùng Văn Nết - Phó Chủ tịch UBND xã.

Sinh ngày:01/5/1964

Số điện thoại: 0972994888

 1. Đồng chí: Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND xã 

     Sinh Ngày: 02/02/1973

     Số điện thoại: 0982367589

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch UBMTTQ xã

     Sinh ngày: 02/10/1973

    Số điện thoại: 0936880385

 1. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng công an xã

    Sinh ngày: 20/3/1969

    Số điện thoại: 0913371352

 1. Đồng chí : Vũ Xuân Đặng - Chủ tịch Hội CCB xã

     Sinh ngày: 14/02/1978

    Số điện thoại: 0906027601

 1. Đồng chí: Đỗ Văn Thông - Chủ tịch Hội Nông dân xã

    Sinh ngày: 12/8/1972

     Số điện thoại: 0902103789

 1. Đồng chí Trần Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN xã

    Sinh ngày: 03/5/1991

   Số điện thoại: 0989712414

 1. Đồng chí : Vũ Thị Hẹn - Công chức văn hóa xã hội

     Sinh ngày: 23/8/1984

    Số điện thoại:  0364402469

 

 1. Đồng chí: Chu Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã 

    Sinh ngày: 13/7/1984

    Số điện thoại: 0399636162

 1. Đồng chí: Phạm Văn Kiên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

   Sinh ngày: 27/10/1984

   Số điện thoại: 0904627636

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Bí thư chi bộ, trưởng thôn Xuân Bình

   Sinh ngày: 12/9/1969

   Số điện thoại: 0766424276

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Anh Đào

   Sinh ngày: 10/5/1980

   Số điện thoại: 0968639289


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2285
Đã truy cập: 6511695