UBND xã Bình Khê

  UBND xã Bình Khê

 

Xã Bình Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhkhe

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Bình Khê
            Địa chỉ          : Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.111
            Fax               :
02033.870.111
            E-mail           : 
ubndxbinhkhe.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND xã

 


 

          
Đồng chí:  Nguyễn Quốc Hùng
   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
  Năm sinh: 1981

           Điện thoại cơ quan: 02033.679.550

           Email: nguyenquochung.dt@quangninh.gov.vn

     

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã


   

 

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc
       
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
            Năm sinh: 1971

            Điện thoại cơ quan: 02033.679.550

            Email:

 

           

 

 

 

 

 

                 Đồng chí: Mạc Văn Thuật
                     Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan: 0333.6550.587

           Email: 

   

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

          
Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng
Chủ tịch UBND

            Năm sinh: 1981

            Điện thoại cơ quan: 0333.870.111

            Email:

 

  


                    Đồng chí: Phùng Văn Nết
                       Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1964

           Điện thoại cơ quan: 02036279486

           Email:

   

 

 

 
 

 
                Đồng chí: Nguyễn Thị Tám
                   Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan: 0336.279.468

           Email:

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 514
Đã truy cập: 3346489