.

06/11/2019

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Tràng An
            Địa chỉ          : Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870.278
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxtrangan.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Đoàn Xuân Thành
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
           Năm sinh: 1963

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.278

           Email:

 

Đồng chí: Vương Văn Thuần
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 1964

           Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

           Trình độ chính trị: Trung cấp

            Số điện thoại: 01696927888

            Email: vuongvanthuan.dt@quangninh.gov.vn

 

 

* Phó Bí Thư

            Đồng chí: Bùi Tố Hiếu
           Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
           Năm sinh: 1969

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.278

           Email: 

              Đồng chí: Bùi Kim Đại
           Phó Chủ tịch HĐND xã
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.278

           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 

 

 

           Đồng chí: Đoàn Xuân Thành
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
           Năm sinh: 1963

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.278

           Email: 

   

 

 


 

 

 

           Đồng chí: Hoàng Thị Xinh
                 Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 1980

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.278

            Email: 

   

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1637
Đã truy cập: 4688035