.

06/11/2019

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Tràng An
            Địa chỉ          : Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870.278
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxtrangan.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 * Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Đồng chí: Phạm Văn Thắng

Sinh ngày: 12/02/1970

Trình độ CM: Đại học Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0906082050

 

     * Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

Đồng chí: Trương Văn Thiều

Sinh ngày: 01/5/1970

Trình độ CM: Đại học ngành trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0365182680

   

    * Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UB MTTQ phường

Đồng chí: Bùi Quang Thạc

Sinh ngày: 03/4/1972

Trình độ CM: Đại học ngành trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0373569936

  

      * Phó Chủ tịch UBND phường

Đồng chí: Hoàng Thị Xinh

Phó chủ tịch UBND phường

Sinh ngày: 30/4/1980

Trình độ CM: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0343606925

                               

Đồng chí:  

Sinh ngày: 

Trình độ CM: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 

 

       * Phó Chủ tịch HĐND phường

Đồng chí: Bùi Kim Đại

Sinh ngày: 03/01/1970

Trình độ CM: Đại học Công tác xã hội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0936555798

 

      * Chủ tịch Hội LHPN phường

Đồng chí: Vũ Thị Dung

Sinh ngày: 22/02/1980

Trình độ CM: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0936555798

 

      * Chủ tịch Hội Nông dân phường

Đồng chí: Trần Hữu Trung

Sinh ngày: 17/07/1976

Trình độ CM: Đại học XD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0968611776

 

      * Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

Đồng chí: Trần Đức Dũng

Sinh ngày: 23/02/1996

Trình độ CM: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0335304828

 

       * Chủ tịch Hội CCB phường

 

Đồng chí: Vũ Quang

Sinh ngày: 25/7/1965

Trình độ CM: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0985818170

 

      * Công chức Văn phòng - Thống kê 

 

Đồng chí: Đàm Thị Hồng Linh

Sinh ngày: 01/6/1987

Trình độ CM: Đại học Công nghệ thông tin

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0336779173

Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền

Sinh ngày: 24/8/1983

Trình độ CM: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại:  0967249889

 

     * Công chức Văn hóa - Xã hội

Đồng chí: Nguyễn Khánh Hường

Sinh ngày: 25/3/1986

Trình độ CM: Đại học Công tác xã hội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0987667286

 

Đồng chí: Vũ Anh Tuấn

Sinh ngày: 18/6/1988

Trình độ CM: Đại học sư phạm TDTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0915500511

 

     * Công chức Tài chính - Kế toán

Đồng chí: Bùi Thị Trang

Sinh ngày: 30/01/1990

Trình độ CM: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0987513878

 

     * Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Đồng chí: Bùi Văn Mạc

Sinh ngày:09/8/1974

Trình độ CM: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0983083669

 

      * Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường

Đồng chí: Nguyễn Văn Trụ

Sinh ngày: 27/11/1989

Trình độ CM: Đại học kế toán; Trung cấp quân sự

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0392607742

 

      * Công chức Địa chính - Xây dựng

 

Đồng chí: Bùi Kim Đông

Sinh ngày: 02/10/1975

Trình độ CM: Đại học Kỹ thuật Công trình XD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0915175518

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1439
Đã truy cập: 6354052