.

UBND xã Nguyễn Huệ

 

Xã Nguyễn Huệ

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xanguyenhue/Trang/Default.aspx

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huệ
            Địa chỉ          : Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870.143
            Fax                 : 
   E-mail: 
ubndxnguyenhue.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Dương Trọng Bát
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

           Email: ubndxnguyenhue.dt

 

 

* Phó Bí Thư

  


 

           Đồng chí: Dương Thị Nhung
           Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

           Email: ubndxnguyenhue.dt


 

 


 

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Linh
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

           Email: ubndxnguyenhue.dt

 

 

 


 

 

           Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hoàn
           Phó Chủ tịch HĐND xã 

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

           Email: ubndxnguyenhue.dt

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 

 

 

           Đồng chí: Dương Trọng Bát
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

            Email: ubndxnguyenhue.dt

 

 

 


 

 

          Đồng chí: Dương Doãn Chăm
           Phó Chủ tịch UBND xã 

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3870.143

           Email: ubndxnguyenhue.dt

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1581
Đã truy cập: 6354194