.

14/12/2020

THÔNG TIN CHUNG UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

 

Phường Đức Chính

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongducchinh

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Ủy ban nhân dân phường Đức Chính

Khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều

ubndpducchinh.dt@quangninh.gov.vn

0203. 657.1576

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

            

  

Đồng chí: Vương Thị Thu Hà

 Năm sinh: 1982

Trình độ LLCT: Cao Cấp

Trình Độ chuyên môn: Đại học Lâm sinh, thạc sĩ Lâm học

Chức vụ: Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 

 

  

 

 

 

Đồng chí: Tiêu Văn Phong

 Năm sinh: 1967

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch TT UBND phường

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Dâng

 Năm sinh: 1982

Trình Độ LLCT: Trung Cấp

Trình Độ Chuyên Môn: Đại Học Luật

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàng

 Năm sinh: 1996

Trình Độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh

 Năm sinh: 1998

Trình độ chuyên Môn: Đại học Quản trị nhân Lực

Chức vụ: Công chức Văn Phòng -Thống kê phường

 

 

Đồng chí: Trần Nguyễn Hải Đăng

Năm sinh: 1981

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình Độ Chuyên môn: Đại học Luật

Chức vụ: Công chức Văn Phòng -Thống kê phường

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Năng

 Năm sinh: 1978

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật, đại học Nông Nghiệp

Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ Tịch  phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoàn

 Năm sinh: 1983

Trình độ LLCT: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại Học luật

Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ Tịch  phường

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hoàn

 Năm sinh: 1990

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình Độ chuyên môn: Đại học Quán lý đất đai

Chức vụ: Công chức Địa Chính - Xây dựng phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Quang

 Năm sinh: 1981

Trình Độ LLCT: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

Chức vụ: Công chức Địa Chính - Xây dựng phường

   

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng

 Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

 Năm sinh: 1987

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình Độ chuyên Môn: Đại Học quản trị nhân lực

Chức vụ: Công chức Văn Hóa - Xã hội phường

 

 

Đồng chí: Đoàn Xuân Tùng

 Năm sinh: 1988

Trình độ LLCT: Trung Cấp

Trình Độ chuyên Môn: Cao đẳng Quản trị nhân lực, Đại học Xây dựng

Chức vụ: Công chức Văn Hóa - Xã hội phường

 

3. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường Đức Chính có tổng diện tích tự nhiên là 628 ha, tiếp giáp với 7 xã, phường. Phía Đông giáp phường Xuân Sơn, phía Tây giáp xã Hồng Phong và Việt Dân, phía Bắc giáp xã Tân Việt, Tràng An, phía Nam giáp phường Hưng Đạo và phường Đông Triều. Phía Đông có sông Cầm, phía Tây có sông Đạm.

Phường Đức Chính là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Thị xã Đông Triều. Có đường sắt chạy qua là nơi giao lưu hàng hoá tương đối sầm uất. Có trục đường chính 18A đi qua và đường tránh phường Đông Triều cũng là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước qua lại giao lưu mua bán trao đổi hàng hoá. Có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền của cả nước.

Phường Đức Chính có 2.348 hộ với  7.825 khẩu, nguồn kinh tế chính của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và ngành nghề kinh doanh dịch vụ, thương mại, buôn bán. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, toàn dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

UBND phường Đức Chính là cơ quan hành chính Nhà nước địa phương, bộ máy tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan được thực hiện theo Hiến pháp và Luật tổ chức Chính quyền địa phương. Phường Đức Chính 12 Chi bộ với tổng số 362 đảng viên, địa bàn dân cư chia thành 6 khu phố, cơ quan phường có 21 cán bộ, công chức biên chế. Trong đó: Trình độ chuyên môn Đại học: 01 thạc sĩ, 17 đại học, 01 cao đẳng, 02 trung cấp. Trình độ lý luận chính trị: 02 Cao cấp;  15 trung cấp, hiện 02 người đang học trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm, 100% CBCC phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được tuyên dương khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Thực hiện niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí, niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo quy định của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng quy trình đảm bảo thời gian, không có hồ sơ quá hạn.  

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 90
Đã truy cập: 5120572