UBND xã Tân Việt

  UBND xã Tân Việt

 

 

Xã Tân Việt

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet/Trang/Default.aspx

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Tân Việt
            Địa chỉ          : Tân Việt - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.673.187
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxtanviet.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 


 

           Đồng chí: Phạm Văn Quyết
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
           Năm sinh: 1961

           Điện thoại cơ quan: 02033.670.117

           Email: phamvanquyet@quangninh.gov.vn

 

 


 

           Đồng chí: Lê Quang Vịnh
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.673.187

           Email: 

 

 

 

 

 

          

           Đồng chí: Nguyễn Thị Nhã
                      Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1965

           Điện thoại cơ quan: 02033.581.530

           Email:


* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

  

           Đồng chí: Nguyễn Vũ Khiêm
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 02033.581.530

           Email: 

   
 

 

          Đồng chí: Nguyễn Văn Được
                   Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1981

           Điện thoại cơ quan:

           Email:

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3091
Đã truy cập: 4561018