UBND xã Tân Việt

  UBND xã Tân Việt

 

 

Xã Tân Việt

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet/Trang/Default.aspx

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Tân Việt
            Địa chỉ          : Tân Việt - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.673.187
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxtanviet.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 


 

        

 • Đồng chí: Lê Hải Câu - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND
 • Năm sinh: 1979
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: lehaicau@quangninh.gov.vn
 • Số điện thoại di động: 02033870277

  

         

 • Đồng chí: Lê Quang Vịnh - Phó bí thư TT Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND
 • Năm sinh: 1965
 • Trình độ Văn hóa: 10/110
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 •  Số điện thoại di động: 0981929047

 

 

 

 

          

         

 • Đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh - Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc
 • Năm sinh: 1977
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 •  Số điện thoại di động: 0888035968
 

  

         

 • Đồng chí: Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch HĐND
 • Năm sinh: 1981
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 •  Số điện thoại di động: 0914640464
   
 

 

         

 • Đồng chí: Vương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch UBND
 • Năm sinh: 1982
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0918329086
 • Đồng chí: Lê Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND
 • Năm sinh: 1974
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 •  Số điện thoại di động: 0943072667
   
   
 • Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN
 • Năm sinh: 1982
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 •  Số điện thoại di động: 0906019837
   
   
 • Đồng chí: Nguyễn Văn Hùy - Chủ tịch Hội ND
 • Năm sinh: 1963
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Số điện thoại di động: 0339886545
   
 • Đồng chí: Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Hội CCB
 • Năm sinh: 1968
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0914552871
   
 • Đồng chí: Nguyễn Văn Sáng - Bí thư Đoàn TN
 • Năm sinh: 1992
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: ĐHTC
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Số điện thoại di động: 0963306268
   
 • Đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Trưởng Công an
 • Năm sinh: 1988
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát nhân dân
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Số điện thoại di động: 0329048768
   
   
 • Đồng chí: Phạm Chiều Dâng - Chỉ huy trưởng BCHQS
 • Năm sinh: 1986
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn:Đại học Luật kinh tế; Cao đẳng Quân sự Cơ sở
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Số điện thoại di động: 0977825916
   
 • Đồng chí: Trần Thị Hương - Công chức TCKT
 • Năm sinh: 1991
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0936918211
   
 • Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Công chức Văn Phòng - TK
 • Năm sinh: 1980
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0982387438
   
 • Đồng chí: Tống Duy Khải - Công chức Tư pháp - HT
 • Năm sinh: 1965
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp
 • Số điện thoại di động: 0972410174
   
 • Đồng chí: Phạm Trung Quang - Công chức ĐCXD
 • Năm sinh: 1981
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý Đất đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên
 • Số điện thoại di động: 0976086581
   
 • Đồng chí: Nguyễn Hữu Thành - Công chức ĐCXD
 • Năm sinh: 1972
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý Đất đai
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên
 • Số điện thoại di động: 0904627873
   
 • Đồng chí: Nguyễn Khánh Hường - Công chức VHXH
 • Năm sinh: 1986
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động- xã hội
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên
 • Số điện thoại di động: 0987667286
   
 • Đồng chí: Mạc Văn Thụ - Công chức VHXH
 • Năm sinh: 1984
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0385326998
   

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 5877843