UBND xã Thủy An

UBND xã Thủy An

Xã Thủy An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan/Trang/Default.aspx

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Thủy An
            Địa chỉ          : Vị Thủy -Thủy An - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.257
            Fax               :
02033.870.257
            E-mail           : 
ubndxthuyan.dt@quangninh.gov.vn

 2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch UBND xã

  

              Đồng chí: Nguyễn Vũ Khiêm
               Bí thư Đảng ủy xã Thủy An
         
 Năm sinh: 1978

          Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

          Trình độ chính trị: Trung cấp

          Điện thoại cơ quan: 02033.593.004

          Điện thoài liên hệ: 0911036966

          Email: Nvukhiem78@gmail.com

 * Phó Bí Thư Đảng ủy xã

           Đồng chí: Nguyễn Thị Phường
     Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ 
           Năm sinh: 1978

        Dân tộc: Kinh

        Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

        Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

        Điện thoại liên hệ: 0359569259

        Email: 

              Đồng chí: Phạm Thị Tám

    Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1972

           Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp, ĐH CTXH

           Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

           Điện thoại liên hệ: 0986.734.577

           Email: phamttam@gmail.com

 * Phó Chủ tịch UBND xã  

  

 

          Đồng chí: Đỗ Thành Hưng
          UV BTB Đảng ủy -Phó 
Chủ tịch UBND xã

          Năm sinh: 1985
          Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLVH

          Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại: 0948396629

          Email:  

                        Đồng chí: Vương Thị Thủy
                    Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh: 1982
           Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

           Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

           Điện thoại liên hệ: 0378679931

            Email: 

* Phó chủ tịch HĐND xã


 

Đồng chí: Nguyễn Viết Thư

                   Phó Chủ tịch HĐND xã Thủy An
           Năm sinh: 1976
           Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

           Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

           Điện thoại liên hệ: 

            Email: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1542
Đã truy cập: 6354155