UBND xã Thủy An

UBND xã Thủy An

Xã Thủy An

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan/Trang/Default.aspx

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Thủy An
            Địa chỉ          : Vị Thủy -Thủy An - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.257
            Fax               :
02033.870.257
            E-mail           : 
ubndxthuyan.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

 

              Đồng chí: Dương Văn Hát
      Bí thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND 
         
Năm sinh: 1961
          
Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

          Trình độ chính trị: Trung cấp

          Điện thoại cơ quan: 02033.593.004

          Email: 

 

 

* Phó Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Phạm Gia Tô
     Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy
           Năm sinh: 1962

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

          Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 02033.870.257

           Email: 

   

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Viết Khải
     Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1963

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

          Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

           Email: 

 

           Đồng chí: Phạm Thị Tám
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1972

 Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp, ĐH CTXH

           Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

           Email: 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 

 

 

              Đồng chí: Dương Văn Hát
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 
          Năm sinh: 1961
          
Dân tộc: Kinh

          Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

          Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.593.004

          Email:


 

 


          Đồng chí:
Nguyễn Viết Thúy
                   Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1962
          
Dân tộc: Kinh

           Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

           Trình độ chính trị: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.257

            Email: 

 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1893
Đã truy cập: 4860486