UBND phường Hồng Phong

15/03/2020

UBND phường Hồng Phong

 

 

Xã Hồng Phong

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongphong

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hồng Phong
            Địa chỉ          : Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0203.3870.091
            Fax               : 
0203.3870.091
            E-mail           : 
ubndxhongphong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

           Đồng chí: Đào Văn Thắng
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3581.072

           Email: 


           Đồng chí:
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 0333.581.698

            Email: 

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường

 


 

           Đồng chí:
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.595.067

           Email:

 

           Đồng chí:
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.581.698

           Email:

 

 

           Đồng chí:
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.581.698

           Email: 

 

 
 


           Đồng chí:

           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.091

           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 


           Đồng chí: Đào Văn Thắng
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3581.072

           Email: 

   

 


 

 

           Đồng chí: Phạm Xuân Thái
           Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.870.091

           Email:

 

 

 

 

 

           Đồng chí: Nuyễn Anh Tuấn
           Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 0203.870.091

           Email:

 

 * Danh sách cán bộ, công chức, viên chức phường Hồng Phong

 

 

  

TT

Họ  và tên

Chức vụ

1

Đào Văn Thắng

Bí Thư­- CT UBND

2

Nguyễn Văn Điểm

Phó bí th­ Đảng

3

Nguyễn Văn Kiều

Chủ tịch HĐND

4

Đoàn Văn Chuyền

PCT HĐND

5

Phạm Xuân Thái

PCT UBND

6

Nguyễn Thị Thảo

CT MTTQ

7

Phạm Thành Dư­

Bí th­ Đoàn

8

Phạm Thị Thủy

CT phụ nhữ

9

Nguyễn Quang Hồng

CT Hội Nông Dân

10

Bùi Văn  Điềm

CT hội CCB

11

Nguyễn Văn Tiến

T­ Pháp- Hộ tịch

12

Trần T. Bích Thủy

CCTC-  kế toán

13

Nguyễn Văn Phương

Văn phòng - TK

14

Nguyễn Thị Lân

Văn phòng - TK

15

Nguyễn Tiến Trịnh

Địa Chính - XD

16

Hoàng Văn Tr­ờm

Địa Chính - XD

17

Nguyễn T.T  Hằng

Văn Hóa - CS

18

Nguyễn Văn Liệu

CT hội CCB

19

Phạm Bảo Quý

Tr­ởng Công an

20

Nguyễn Hồng Hà

T. BCH Quân sự

21

Nguyễn Thị Hương

Văn Thư – Lưu trữ

22

Nguyễn Thị Tường An

Văn phòng đảng ủy

23

Bùi Thị Thảo

Cán bộ dân số

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 4671744