.

12/02/2020

Ban quản lý chợ Mạo Khê

 

 

 

 

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ban Quản lý chợ Mạo Khê
            Địa chỉ          : Phường Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3598.848
            Fax                : 0203.3598.848
            Email            : 
bqlcmaokhe.dt
@quangninh.gov.vn

    

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 


  

 


                Đồng chí: Cao Đức Khương

                         Trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3598.848

                  E-mail:

 

 

                  Đồng chí: Nguyễn Văn Thành

                         Phó Trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3598.848

                  E-mail:

                       Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

                         Phó Trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3598.848

                  E-mail:

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 419
Đã truy cập: 3821559