Ban Quản lý chợ Mạo Khê

Ban quản lý chợ Mạo Khê

 

 

 

 

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ban Quản lý chợ Mạo Khê
            Địa chỉ          : Phường Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3598.848
            Fax                : 0203.3598.848
            Email            : 
bqlcmaokhe.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

            Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng

                          Trưởng Ban

              Điện thoại cơ quan :

        E-mail:nguyenngochung@quangninh.gov.vn

            

 


 

 


                Đồng chí: Cao Đức Khương

                          Phó trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan :

                  E-mail:

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 296
Đã truy cập: 993338