Ban Quản lý chợ Cột Đông Triều

  Ban quản lý chợ Cột Đông Triều

 

 

 

  

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ban quản ký chợ Cột Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3670.149
            Fax               : 0203.3670.149
            Email            :
bqlccot.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 


 

 

           Trưởng Ban

Đồng chí: Ngô Thành Vỹ

                                   Sinh Năm : 1970    

                      Điện thoại cơ quan : 0203.3670.149

                      E-mail: ngothanhvy@quangninh.gov.vn

 

 

                                   Phó Trưởng Ban

                          Đồng chí: Nguyễn Thị Quý

                                   Sinh Năm : 1969

                      Điện thoại cơ quan : 0203.3670.149

                      E-mail: @quangninh.gov.vn

 

                                  Phó Trưởng Ban

                          Đồng chí: Phạm duy Khiêm

                                   Sinh Năm : 1972

                      Điện thoại cơ quan : 0203.3670.149

                      E-mail: @quangninh.gov.vn

  3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

  


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 4672189