Ban Quản lý chợ Cột Đông Triều

  Ban quản lý chợ Cột Đông Triều

 

 

 

  

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ban quản ký chợ Cột Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3670.149
            Fax               : 0203.3670.149
            Email            :
bqlccot.dt
@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 


 

 


                           Đồng chí: Ngô Thành Vỹ

                                     Trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3670.149

              E-mail: ngothanhvy@quangninh.gov.vn

 

 

       Đồng chí: Nguyễn Thị Quý

                                     Trưởng Ban

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3670.149

              E-mail: @quangninh.gov.vn

  3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

  


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 2807282