.

  Trung tâm phát triển quỹ đất

   

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Trung tâm phát triển quỹ đất
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870.026
            Fax               :
            Email            :
ttptqd.dt@quangninh.gov.vn

  

2. Tổ chức bộ máy

  


 

   


             Đồng chí: Lê Văn Lương

                                Giám đốc

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

                  E-mail:

 

 

  

 

 

                Đồng chí: Lưu Trường Sơn

                                     Phó giám đốc

                 Điện thoại cơ quan:   0203.3870.026

                 E-mail: 

 

 

 

 

 

 

                  Đồng chí: Phan Thanh Sản

                                     Phó giám đốc

                 Điện thoại cơ quan:   0203.3870.026

                 E-mail: 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

   


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 3821472