.

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã

    

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã
            Địa chỉ          : Phường Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870056
            Fax               :
            Email            :
bqldact.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

            

            Đồng chí:  Phạm Thanh Tuấn

 

                                         Giám đốc 

      Điện thoại cơ quan : 0203.3870.056

       E-mail: phamthanhtuan@quangninh.gov.vn

             

 

 

                    Đồng chí:  Nguyễn Trung Thành

                                          Phó Giám đốc 

           Điện thoại cơ quan : 0203.3870.056

           E-mail:

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Tham mưu giúp UBND thị xã quản lý và triển khai các dự án đầu tư XDCB trên phạm vi huyện Đông Triều do UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư.

         - Tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, lập dự án, lập Báo cáo đầu tư, lập hồ sơ thiết kế toán và lập hồ sơ thủ tục đấu thầu, chỉ thầu các dự án được giao trong kế hoạch, đảm bảo đúng luật xây dựng và đúng quy định về quản lý đầu tư.

         - Tổ chức làm các thủ tục để triển khai xây dựng, quản lý chất lượng thanh quyết toán, bàn giao bảo hành công trình XDCB theo đúng kế hoạch, trình tự thủ tục hiện hành của nhà nước.

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5838
Đã truy cập: 2623541