Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều

14/12/2022

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều

    

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã
            Địa chỉ          : Phường Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870056
            Fax               :
            Email            :
bqldact.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

            

 Giám đốc 

            Đồng chí:  Trần Quang Hồng

            Sinh Năm : 1967

            Điện thoại cơ quan : 0203.3870.056

         

 

 

                           Phó Giám đốc 

           Đồng chí:  Nguyễn Trung Thành

           Sinh Năm : 1982                              

           Điện thoại cơ quan : 0203.3870.056

  

 

Phó Giám đốc

Đồng chí: Mạc Văn Huỳnh

               Sinh năm 1982

                Điện thoại cơ quan: 02033 670636

 

   

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Tham mưu giúp UBND thị xã quản lý và triển khai các dự án đầu tư XDCB trên phạm vi huyện Đông Triều do UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư.

         - Tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, lập dự án, lập Báo cáo đầu tư, lập hồ sơ thiết kế toán và lập hồ sơ thủ tục đấu thầu, chỉ thầu các dự án được giao trong kế hoạch, đảm bảo đúng luật xây dựng và đúng quy định về quản lý đầu tư.

         - Tổ chức làm các thủ tục để triển khai xây dựng, quản lý chất lượng thanh quyết toán, bàn giao bảo hành công trình XDCB theo đúng kế hoạch, trình tự thủ tục hiện hành của nhà nước.

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1653
Đã truy cập: 5271371