Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều

18/12/2022

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

I. THÔNG TIN CHUNG 

 • Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều
 • Địa chỉ: Số 838 khu Cầu Cầu phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều 
 • Điện thoại: 02033 670636
 • Email: bqldact.dt@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

*Bộ máy lãnh đạo 


 Đồng chí: Trần Quang Hồng - Giám đốc 

 • Năm sinh: 02/8/1967
 • Trình độ văn hóa: 10/10
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: hongct636@gmail.com
 • Điện thoại cơ quan: 02033 670636

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc 

 • Năm sinh: 26/01/1982
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: thanhtc82@gmail.com
 • Điện thoại cơ quan: 02033 670636

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc 

 • Năm sinh: 01/02/1983
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: nguyenquangtrungdhcn@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0912120389
 
*Bộ phận chuyên môn 
 
1. Bộ phận kỹ thuật 
 

 

 Đồng chí: Đỗ Anh Đại - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 29/5/1993
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: doanhdai.dtqn@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0344899234

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 6/11/1995
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: bighero1916@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0399488258

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 04/1/1983
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: nguyenvanhungk43@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0946883662

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Việt Duy - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 26/10/1983
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Trình độ lý luận chính trị: không.
 • Trình độ quản lý nhà nước: không
 • Email: nguyenduybqlda@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0913086878

 

 

 

 Đồng chí: Hà Trung Dũng - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 13/09/1992
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước: Không
 • Email: hatrung.dung76@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0904.761.312

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệp - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 25/08/1994
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: Nguyentienhiep25081994@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0339877016

 

 

 

 

 Đồng chí: Vũ Văn Tiến - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 24/11/1995
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi - chuyên ngành kỹ thuật công trình biển
 • Trình độ lý luận chính trị: Không
 • Trình độ quản lý nhà nước: Không
 • Email: tienvu378@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0868.763.638

 

 

 

 Đồng chí: Trần Hồng Quân - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 1995
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật công trình; Thạc sỹ quản lý quy hoạch đô thị
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: quannuce1995@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0372162222

 

 

 

 Đồng chí: Bùi Giang Nam - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 24/5/1999
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Quản lý xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: giangnamqn99@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0375999669

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Quang Đạt - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 1993
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
 • Trình độ lý luận chính trị: Không
 • Trình độ quản lý nhà nước: Không
 • Email: nguyenquangdat.gdc@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0376489789

 

 

 Đồng chí: Trần Đức Trung - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 1993
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: trungutc1711@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0865.311.417

 2. Bộ phận chuẩn bị đầu tư 

 

 Đồng chí: Lê Việt Hùng - Trưởng Bộ phận 

 • Năm sinh: 25/3/1972
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: hungtmk@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0912021190

 

 

 

 

 Đồng chí: Phạm Mạnh Quân - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 6/9/1987
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email:phammanh.quan803@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0906080639

 

 

 

 

 Đồng chí: Bùi Đức Cường - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 9/8/1988
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng cầu đường bộ.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: anchancuong@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0963650666

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Văn Lượng - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 22/02/1988
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn:  Đại học, chuyên ngành: Kỹ thuật mỏ;  Đại học, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chưa
 • Email: luongbinhkhe@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0829.833.128

 

 

 

 Đồng chí: Lê Anh Tài 

 • Năm sinh: 1994
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: tai.leanh94@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0363605361 

 

3. Bộ phận Tài vụ 

 

 Đồng chí: Đặng Đức Nam - Chuyên viên 

 • Năm sinh: 1980
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: dangducnam80@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0982 320680

 

 

 

 

 Đồng chí: Bùi Thị Năm ((Ngoan)

 • Năm sinh: 8/8/1980
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Email: ngoanbui80@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0386151926

 

 

 

 

 Đồng chí: Ngô Thị Thùy Dương 

 • Năm sinh: 11/5/1995
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Trình độ quản lý nhà nước:
 • Email: thuyduong11595hp@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0962135418

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Hường - Nhân viên hợp đồng 

 • Năm sinh: 1994
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
 • Trình độ lý luận chính trị: không
 • Trình độ quản lý nhà nước: không
 • Email: huongntk51.ftu@gmail.com
 • Điện thoại di động: 0982.033.802

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 804
Đã truy cập: 6675977
Câu hỏi khảo sát

Á