.

UBND xã Bình Dương

 

Xã Bình Dương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhduong

 

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ BÌNH DƯƠNG

Bình Sơn Tây, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều

ubndxbinhduong.dt@quangninh.gov.vn

0203.3870 175

0203. 3870 175

 

2. Tổ chức bộ máy

 

LÃNH ĐẠO XÃ BÌNH DƯƠNG

 

 

Đồng chí:NGUYỄN VĂN NHU

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1971

Điện thoại: 

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN HƯNG

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1975

Điện thoại: 

Email:

 

 

Đồng chí: ĐỖ VĂN NHO

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã

Năm sinh: 1973

Điện thoại cơ quan: 0203.3581 175

Email:

 

         

Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUẢNG

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1986

Điện thoại cơ quan: 0203. 3

Email:

         

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1975

Điện thoại cơ quan: 0203. 3

Email:

 

          

Đồng chí: TRỊNH TUẤN ANH

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 07/12/1972

Điện thoại: 0913.507 947

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

Chủ tịch Hội CCB xã; Giám đốc HTXDVNN

Năm sinh: 25/5/1975

Điện thoại:  0946669685

Email:   

 

 

Đồng chí: TRỊNH XUÂN DƯƠNG

Chủ tịch Hội nông dân: Phó Giám đốc HTXDVNN

Năm sinh: 04/9/1978

Điện thoại: 0966123182

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ VÂN

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Năm sinh: 1972

Điện thoại: 0973292205

Email:            

 

 

Đồng chí: VŨ ĐÌNH ĐƯỢC

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 01/10/1988

Điện thoại: 0965328304

Email:            

 

         

Đồng chí: NGUYỄN VĂN CẤP

Chỉ huy trưởng Quân sự;Công chức văn hóa

Năm sinh: 6/3/1969

Điện thoại:0984963759

Email:                     

 

 

Đồng chí: BÙI THỊ HẢI YẾN

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 10/3/1996

Điện thoại : 

Email:        

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN THÁI

Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm sinh: 1993

Điện thoại cơ quan: 

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHÁNG

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 24/9/1983

Điện thoại cơ quan: 0203. 3

Email:

 

 

Đồng chí: PHẠM THỊ THÁI

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 9/7/1990

Điện thoại cơ quan: 0203. 3

Email:

 

 

Đồng chí: PHẠM THỊ LINH

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3

Email:

 

 

Đồng chí: MẠC HẢI LỢI

Công chức Địa chính - xây dựng

Năm sinh: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3

Email:

         

 

Đồng chí: NGUYỄN THI GƯƠNG

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1979

Điện thoại cơ quan: 0203. 3

Email:

 

 

Đồng chí: LÂM VŨ VIỆN

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 8/7/1972

Điện thoại cơ quan: 

Email:vienlamvu72@gmail.com

 

* CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG

 

Đồng chí: 

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường

Năm sinh: 1989

Điện thoại: 

Email:

 

 

 

Đồng chí: 

Chủ tịch Hội người cao tuổi phường

Năm sinh: 1955

Điện thoại: 0904 778 988

Email:                     

 

 

Đồng chí: 

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Năm sinh: 1994

Điện thoại: 096 225 1808

Email:

 

 

Đồng chí: 

Phó chủ tịch Hội nông dân,

Năm sinh: 1990

Điện thoại: 0168 2644 803

Email:

 

 

Đồng chí: 

Phó chủ tịch Hội LHPN, văn phòng Đảng ủy

Năm sinh: 1989

Điện thoại: 0962 924 944

Email:

 

 

Đồng chí: 

Cán bộ thú y phường

Năm sinh: 1973

Điện thoại: 01666 131 682

Email:                     

 

 

Đồng chí: 

Trưởng ban bảo vệ dân phố

Năm sinh: 1953

Điện thoại: 0914 337 937

Email:                     

 * HTX SXKD DVNN

 

Đồng chí: 

Giám đốc HTX SXKD DVNN 

Năm sinh: 1969

Điện thoại cơ quan:

Email:                     

     

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1081
Đã truy cập: 6353694