.

UBND xã Bình Dương

 

Xã Bình Dương

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhduong

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Bình Dương
            Địa chỉ          : Bình Dương - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.175
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxbinhduong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Nhu
       Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.870.175

           Email: 

   

 

 * Phó Bí Thư

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng
  Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 
          
Điện thoại cơ quan: 02033.870175
           Email:

 

   


  


          

               Đồng chí: Đỗ Minh Khả
                   Phó Chủ tịch HĐND xã 
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.870.175
           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Văn Nhu
          
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.870.175

           Email: 

   


               Đồng chí: Nguyễn Văn Phương
                   Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.870.175

           Email: 

 

 

 


 

 

    

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 326
Đã truy cập: 4671768