.

02/03/2022

ĐẢNG ỦY - HĐNDUBND PHƯỜNG MẠO KHÊ

Phường Mạo Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe

 

 

 I. THÔNG TIN CHUNG  

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê
            Địa chỉ          : Khu Vĩnh Thông - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.677009
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpmaokhe.dt@quangninh.gov.vn

  

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

* ĐẢNG ỦY 

1. Bí Thư Đảng ủy phường

 

 

       

Đồng chí: Vũ Mạnh Huyền
         Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND          

      - Năm sinh: 1976

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

      - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

      - Điện thoại:   

 

2. Phó Bí Thư Đảng ủy 

  

     

   Đồng chí: Phạm Thanh Trường

    Phó Bí thư TT Đảng ủy 

      - Năm sinh: 1967

      - Trình độ văn hoá:10/10

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

      - Điện thoại: 0912090126     


  

 

 

           

   Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch UBND

      - Năm sinh: 1976

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

      - Điện thoại: 0974258135     

 HĐND PHƯỜNG

1. Chủ tịch HĐND phường

 

 

  

    Đồng chí: 
     Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

      - Năm sinh: 

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

      -  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

      - Điện thoại: 

     

2. Phó chủ tịch HĐND phường

  


 

 

Đồng chí: Nguyễn Mai Anh
Phó Chủ tịch HĐND

      - Năm sinh: 1990

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

      - Điện thoại: 0985166286

     

 

UBND PHƯỜNG

1. Chủ tịch UBND phường


 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

    Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

      - Năm sinh: 1976

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

      - Điện thoại: 0974258135

 2. Phó Chủ tịch UBND phường

 

 

 


Đồng chí: Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch UBND

      - Năm sinh: 1970

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

      - Điện thoại: 0972626992

 

Đồng chí: Vũ Đức Quynh

Phó Chủ tịch UBND

      - Năm sinh: 1967

      - Trình độ văn hoá:12/12

      - Trình độ chuyên môn: Đại học

      - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

      - Điện thoại: 0988691439

 

 * CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

 

VĂN PHÒNG

- THỐNG KÊ

1 Phạm Văn Thái Công chức Văn phòng - Thống kê
2 Trịnh Văn Thắng Công chức Văn phòng - Thống kê
3 Nguyễn Thị Thu Trang Công chức Văn phòng - Thống kê
4 Nguyễn Thị Bích Huệ Công chức Văn phòng - Thống kê
TÀI CHÍNH 1 Lãnh Thị Hương Công chức Tài chính - Kế toán
2 Lương Thị Thơ Công chức Tài chính - Kế toán
3 Trần Hồng Anh Công chức Tài chính - Kế toán
4 Nguyễn Thị Thanh Lan Công chức Tài chính - Kế toán

VĂN HÓA

- XÃ HỘI

1 Trương Văn Thủy Công chức Văn Hóa - Xã Hội
2 Trần Thị Như Quỳnh Công chức Văn Hóa - Xã Hội
3 Hồ Thị Hồng Nhung Công chức Văn Hóa - Xã Hội
4 Lê Văn Huân Công chức Văn Hóa - Xã Hội

ĐỊA CHÍNH

- XÂY DỰNG

1 Nguyễn Thị Hương Công chức Địa chính - Xây dựng
2 Trần Thị Hương Công chức Địa chính - Xây dựng
3 Nguyễn Minh Nhật Công chức Địa chính - Xây dựng
4 Lê Văn Hà Công chức Địa chính - Xây dựng

TƯ PHÁP

- HỘ TỊCH

1 Lê Văn Nam Công chức Tư pháp - Hộ tịch
2 Nguyễn Thị Thủy Công chức Tư pháp - Hộ tịch
3 Hồ Thị Thu Thủy Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 794
Đã truy cập: 6808794
Câu hỏi khảo sát

Á