.

01/05/2019

 UBND phường Mạo Khê

Phường Mạo Khê

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe

 

  1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê
            Địa chỉ          : Khu Vĩnh Thông - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.677009
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpmaokhe.dt@quangninh.gov.vn

  2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Hoàng Văn Đề
                     Bí thư Đảng ủy
          Điện thoại cơ quan: 02033.870.512

  Email: hoangvande@quangninh.gov.vn

 

 

* Phó Bí Thư

 

 

 

 

 

           Đồng chí: Phạm Thanh Trường

    Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
           Điện thoại cơ quan: 0203.6279.889

          Email:


  


 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 0203.3871.453

          Email: 

 

 

* Phó chủ tịch HĐND

  


 


          Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hải
                     Phó Chủ tịch HĐND
                 Điện thoại cơ quan: 0203.6279415

         Email: 

 

* Chủ tịch,  Phó Chủ tịch UBND 

 

  


 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 02033.3871.453

          Email: 

 

   
   

 

 

 


           Đồng chí: Nguyễn Trường Giang
                   Phó Chủ tịch UBND
                 Điện thoại cơ quan: 02033.3872.666

               Email:

 

          Đồng chí: Vũ Đức Quynh
              Phó Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 02033.3871.453

          Email:

 

 * Bộ máy tổ chức phường

1.       

Hoàng Văn Đề

Bí thư Đảng uỷ

2.       

Phạm Thanh Trường

Phó BT Đảng ủy

3.       

Nguyễn Thị Bích Hải

P.Chủ tịch HĐND

4.       

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

5.       

Nguyễn Trường Giang

P.Chủ tịch UBND

6.       

Vũ Đức Quynh

P.Chủ tịch UBND

7.       

Đỗ Đình Thuỵ

V.Phòng - TKê

8.       

Nguyễn Thị Thu Trang

V.Phòng - TKê

9.       

Nguyễn Thị Bích Huệ

V.Phòng - TKê

10.   

Trịnh Văn Thắng

V.Phòng - TKê

11.   

Trương Thị Trang

T chính -Kế toán

12.   

Lãnh Thị Hương

T chính -Kế toán

13.   

Nguyễn Xuân Quảng

Tư pháp - H. tịch

14.   

Lê Thị Hồng

Tư pháp- Hộ tịch

15.   

Nguyễn Trọng Thường

Địa chính - XD

16.   

Đặng Thị Cẩm Ly

Địa chính - XD

17.   

Kim Xuân Tập

Địa chính - XD

18.   

Nguyễn Như Quỳnh

Địa chính - XD

19.   

Nguyễn Minh Nhật

Địa chính - XD

20.   

Nguyễn Văn Thắng

Địa chính - XD

21.   

Trương Văn Thuỷ

Văn hoá - xã hội

22.   

Lê Thị Phương Chi

Văn hoá - xã hội

23.   

Vương Văn Chư

Văn hoá - xã hội

24.   

Vũ Thị Thúy Lộc

Văn hoá - xã hội

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 3821508