.

14/12/2020
                UBND PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU

 

Trụ sở UBND phường Đông Triều

Phường Đông Triều

https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongtrieu

 

- Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND

- Địa chỉ        : Phố Sư Tuệ, khu phố 2, phường Đông Triều

- Điện thoại   : 02033870039

- Email: ubndpdongtrieu.dt@quangninh.gov.vn

 I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 * BAN LÃNH ĐẠO

 

 1. Đồng chí: Bùi Triều Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0359878606

 

 

 

 1. Đồng chí: Phạm Văn Thủ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường

 - Năm sinh: 1968

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0903267638

 

 

 

 1. Đồng chí: Bùi Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường

 - Năm sinh: 1976

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0936726456

 

         

 

 1. Đồng chí: Phạm Tiến Thành, UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: 0396925271

- Số điện thoại di động:

         

 

 1. Đồng chí: Trần Quang Hùng, Phó chủ tịch HĐND phường

- Năm sinh: 1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học              

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0904297312

 

         

 1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 1986

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0904616160

 

* KHỐI ĐOÀN THỂ

 

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh phường Đông Triều

- Năm sinh: 1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0963392985

 

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường

- Năm sinh: 1976

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0975283698

 

 

 1. Đồng chí: Trần Chính Thùy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Năm sinh: 1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0372786064           

 

         

 1. Đồng chí: Trần Thị Như Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân, VP Đảng ủy phường

- Năm sinh: 1989

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0962924944

   

 

* BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Uyên, công chức VP – TK phường

- Năm sinh: 1972

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0983781898

     

 

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương, công chức VP – TK phường

- Năm sinh: 1981

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0969006858

 

 

 1. Đồng chí: Trần Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng quân sự phường

- Năm sinh: 1973

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0936216123

 

 

 1. Đồng chí: Trần Thị Bích Thủy, công chức Tài chính – Kế toán phường

- Năm sinh: 1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0902104298

 

 

 1. Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Trà, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường

- Năm sinh: 1985

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: 0936726525

- Số điện thoại di động:

 

 

 

 1. Đồng chí: Đồng Duyên Thắng, Công chức Địa chính – Xây dựng phường

- Năm sinh: 1976

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0969904108

          

 

 
 1. Đồng chí: Phạm Tố Uyên, công chức Địa chính – Xây dựng phường

- Năm sinh: 1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0382644803

  
 

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc, Công chức Văn hóa – Xã hội phường

- Năm sinh: 1988

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:

- Số điện thoại di động: 0356072141

  

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường Đông Triều là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Thị xã Đông Triều. Có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền của cả nước. Phía đông và phía bắc giáp phường Đức Chính, phía tây và phía nam giáp xã Hồng Phong và quốc lộ 18A chạy qua. Phường có diện tích tự nhiên: 76,51 ha.  Dân số phường có 6.331 người, 1.825 hộ. Địa bàn dân cư phường chia thành 4 khu phố, có 9 chi bộ, 7 chi đoàn thanh niên, 4 chi hội phụ nữ, 5 chi hội CCB, 3 chi hội nông dân và 4 chi hội người cao tuổi.

Phường Đông Triều là đơn vị hành chính cấp xã loại 2, được biên chế 23 cán bộ công chức. Hiện nay phường đang bố trí sử dụng 19 cán bộ, công chức. CBCC của phường có trình độ chuyên môn Đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Hằng năm, 100% CBCC phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được tuyên dương khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Thực hiện niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí, niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo quy định của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng quy trình đảm bảo thời gian, không có hồ sơ quá hạn. Ngày 18/5/2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc cải thiện nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 5120627