.

02/06/2021

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 1. Thông tin chung  

Địa chỉ: Khu IV, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều

Điện thoại: 0203.3870.030;

Email: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn

phonggdvdt.dt@quangninh.gov.vn

 

 2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

         Đồng chí: Phạm Thị Thanh Tâm

                    Trưởng phòng
 
       Năm sinh: 1977 
       Dân tộc: Kinh
       Đơn vị công tác: Phòng GD và ĐT 
       Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh học
       Trình độ chính trị: Cao cấp
       Số điện thoại: 0986.111.111
       Email: ptttamptp@dongtrieu.edu.vn

   

 

 

      

  Đồng chí: Hoàng Quang Phong

                      Phó trưởng phòng         

     Năm sinh: 1969 

     Dân tộc: Kinh
     Đơn vị công tác: Phòng GD và ĐT

    Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán học
     Trình độ chính trị: Cao cấp
     Số điện thoại: 0919.785.669

     Email: quangphongdt@dongtrieu.edu.vn

                      

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hường

                     Phó trưởng phòng
      Dân tộc: Kinh
      Đơn vị công tác: Phòng GD và ĐT
      Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn học
     Trình độ chính trị: Trung cấp
     Số điện thoại: 0975.860.990
     Email: vtthuongptp@dongtrieu.edu.vn

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

    * Chức năng, nhiệm vụ:  Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm  - Chỉ đạo, quản lý chung toàn ngành.

- Điều hành ngân sách SNGD được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức cán bộ;

+ Công tác Tổng hợp, thi đua;

+ Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, chính sách nhà giáo;

+ Công tác xây dựng CSVC, công tác Thống kê - Kế hoạch, xây dựng các dự án, chương trình đầu tư, phát triển.

- Phụ trách công tác phối hợp với với các Phòng: Tài chính và KH; Quản lý đô thị; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án công trình; Đài Truyền thanh - Truyền hình.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường:

Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Thọ, Yên Đức, phường Mạo Khê.

    * Chức năng, nhiệm vụ: Đồng chí  Vũ Thị Thanh Hường    - Phụ trách công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT.

- Phụ trách nội vụ cơ quan Phòng GD&ĐT.

- Tham mưu chỉ đạo công tác quản lý học sinh, sinh viên, công tác Đoàn-Đội, chế độ chính sách học sinh, sinh viên.

- Phụ trách giáo dục ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, TDTT và công tác Y tế trường học trong toàn ngành.

- Chỉ đạo chuyên môn cấp Tiểu học.

- Phụ trách công tác phối hợp với các ngành, cơ quan: Tư pháp, Nội chính, Phòng Kinh tế; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; Phòng LĐ-TBXH; Đoàn TN, Phòng VH-TT, Văn phòng Thị ủy-HĐND-UBND.

- Phó Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

- Thay mặt Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường: Kim Sơn, Hồng Phong, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Đức Chính, Việt Dân.

 

    * Chức năng, nhiệm vụ: Đồng chí: Hoàng Quang Phong       - Phụ trách công tác ứng dụng CNTT, các thủ tục hành chính công của ngành.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, dạy nghề.

- Tham mưu công tác Tổ chức cán bộ.

- Chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập, GDTX, GD hướng nghiệp, dạy nghề và các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Phụ trách chuyên môn Mầm non và THCS.

- Phụ trách công tác phối hợp với các đơn vị: Các tổ chức quần chúng, các đoàn thể, các tổ chính trị xã hội; Phòng Kinh tế; Viễn thông, Phòng Nội Vụ, Trung tâm Hành chính công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường: Bình Khê, Tràng An, An Sinh, Tân Việt, Tràng Lương, phường Đông Triều.

- Phụ trách công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 258
Đã truy cập: 3821398