.

14/12/2022

  Phòng Quản lý đô thị 

  

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Quản lý đô thị
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3670.015
            Fax                : 0203.3670.
015           

             Email            : phongqldt.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

                   

Trưởng phòng

            Đồng chí:  Nguyễn Quang Huy

            Sinh năm : 1978     

            Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

            E-mail: 

 

 

       

Phó trưởng phòng

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh năm :

Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

E-mail: 

 

 

 

                 Phó trưởng phòng 

       Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng

       Sinh năm : 1978

       Điện thoại cơ quan : 0203.3870.026

  Email: nguyenngochung.dt@quangninh.gov.vn

  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Giao thông vận tải, Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Công nghiệp

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

- Thương mại

- Phát triển đô thị

 - Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

- Vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)

- Giao thông; khoa học và công nghệ.

  Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12435
Đã truy cập: 6190027