.

14/12/2020

THÔNG TIN CHUNG PHÒNG Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Phòng Y tế

Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều

phongyt.dt@quangninh.gov.vn

0203. 3672.716

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: 

 

Năm sinh: 

Điện thoại: 

 

 

 

 

Đồng chí: 

Phó trưởng phòng y tế

Năm sinh: 

Điện thoại: 03033.505.302

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 

Đồng chí: NGUYỄN QUỐC HƯNG

Phó trưởng phòng Y tế

Năm sinh: 1971

Điện thoại 0936656099

 

 

 

Đồng chí: TÔ HƯƠNG THẢO

Chuyên viên phòng Y tế

Năm sinh: 1975

Điện thoại: 02033.505.303

Email:

 

 Đồng chí: VƯƠNG THỊ THÚY HÒA

Viên chức phòng Y tế

Năm sinh: 1979

Điện thoại: 02033.672.716

Email:

 

 

 

Đồng chí: PHẠM THỊ DUNG

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Thái Đông

Năm sinh: 1964

Điện thoại 02033.679.245

Email:

Đồng chí: BÙI XUÂN HOÀI

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Thái Tây

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.679.245

Email:

       

 

 

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Phó Trưởng trạm y tế  xã Hồng Thái Tây

Năm sinh: 1981

Điện thoại 02033.679.245

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THU BÍCH

Trưởng trạm Y tế xã Hoàng Quế

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.872.119

Email:

 

Đồng chí: PHẠM ĐỨC LUẬN

Trưởng trạm Y tế xã Yên Đức

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.676.748

Email:

 

 

Đồng chí: HÀ THỊ THÚY NGA

Phó trưởng trạm y tế xã Yên Đức

Năm sinh: 1987

Số điện thoại: 0904996446

Mail:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN LIÊM

Trưởng trạm Y tế xã Yên Thọ

Năm sinh: 1964

Điện thoại: 02033.676.749

Email: 

 

 

Đồng chí: PHẠM VĂN THƯ

Trưởng trạm Y tế phường Mạo Khê

Năm sinh: 1962

Điện thoại: 02033.872.224

Email:

 

Đồng chí: PHẠM THỊ PHƯỢNG

Phó Trưởng trạm y tế  phường Mạo Khê

Năm sinh: 1976

Điện thoại: 0888345655

Email:

 

 

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HIỀN

Phó Trưởng trạm y tế phường Kim Sơn

Năm sinh: 1987

Điện thoại cơ quan: 02033.675.803

Email:

 

Đồng chí: CAO XUÂN HỒNG

Trưởng trạm y tế phường Xuân Sơn

Năm sinh: 1976

Điện thoại: 01694386438

Email:

 

 

Đồng chí: HOÀNG THỊ HỢP

Phó Trưởng trạm y tế  phường Xuân Sơn

Năm sinh: 1984

Điện thoại cơ quan: 02033.670949

Email: 

 

 

Đồng chí: TĂNG THỊ MAI

Trưởng trạm Y tế phường Hưng Đạo

Năm sinh: 1986

Điện thoại: 02033.670.925

Email:  

Đồng chí: ĐỖ NGỌC LĨNH

Trưởng trạm Y tế xã Hồng Phong

Năm sinh: 1970

Điện thoại: 02033.670.866

Email:             

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG TUYẾN

Trưởng trạm y tế xã Thủy An

Năm sinh: 1966

Điện thoại cơ quan: 02033.671.361

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VIẾT HOÀN

Phó Trưởng trạm Y tế Thủy An

Năm sinh: 1964

Điện thoại 02033.671.361

Email:

    

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHẢI

Trưởng trạm y tế xã Nguyễn Huệ

Năm sinh: 1965

Điện thoại 02033.870040

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH HÀO

Trưởng trạm Y tế xã Bình Dương

Năm sinh: 1968

Điện thoại 02033.671.380

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG KHANH

Trưởng trạm y tế phường Đông Triều

Năm sinh: 1965

Điện thoại 02033.870.034

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN MINH

Trưởng trạm y tế  phường Đức Chính

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.671.376

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Phó trưởng trạm y tế  phường Đức Chính

Năm sinh: 1988

Điện thoại 02033.671.376

Email:

 

 

 

Đồng chí: PHẠM QUANG HẢI

Trưởng trạm Y tế xã Tân Việt

Năm sinh: 1976

Điện thoại 02033.671.377

Email:

          

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Phó trưởng trạm y tế  xã Việt Dân

Năm sinh: 1983

Điện thoại 02033.671.361

Email:

 

Đồng chí: LÊ THỊ BIÊN

Phó trưởng trạm y tế  xã Tràng An

Năm sinh: 1984

Điện thoại 02033.671.348

Email:

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ NHIÊN

Trưởng trạm Y tế xã An Sinh

Năm sinh: 1970

Điện thoại 02033.671372

Email:

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG VĂN THỦY

Trưởng trạm Y tế xã Bình Khê

Năm sinh: 1962

Điện thoại: 02033.371.374

Email:

 

 

Đồng chí: VŨ THỊ THU THỦY

Phó Trưởng trạm y tế xã Bình Khê

Năm sinh: 1987

Điện thoại cơ quan: 02033.671.374

Email:

 

Đồng chí: TRẦN VĂN KÝ

Trưởng trạm Y tế xã Tràng Lương

Năm sinh: 1960

Điện thoại: 02033.870037

Email:                  

 

Vị trí, chức năng

Phòng Y tế thị xã thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Phòng Y tế thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

Phòng Y tế thị xã quản lý nhà nước các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn; phối hợp với Trung tâm y tế thị xã chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan, xí nghiệp trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân .Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1768
Đã truy cập: 4860361