UBMTTQTX

03/02/2020

 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị Xã

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.870.095
            Fax              :
            Email            :

 

  

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

                             Chủ tịch

            Đồng chí:  Nguyễn Văn Kỳ

            Sinh năm :                 

            Điện thoại cơ quan : 02033.870.095

            E-mail: nguyenvanky.dt@quangninh.gov.vn

            

 

 

  

 

 

                              Phó chủ tịch

               Đồng chí: Nguyễn Văn Thưởng

               Sinh năm : 1965

               Điện thoại cơ quan : 02033.870.095

               E-mail:

 


                                 

                               Phó chủ tịch

                Đồng chí : Phan Hoàn Trung

 

                Sinh năm :1979

                Điện thoại cơ quan :

                E-mail :

               


                              Ủy viên Thường trực    

                 Đồng chí : Tạ Thị Hồng

                 Sinh năm : 1984

                 Điện thoại cơ quan:  02033.870.095

                 E-mail: 

 

  

 

                              Ủy viên Thường trực

                  Đồng chí : Ngô Thị Nhắn

                  Sinh năm :   

                  Điện thoại cơ quan:  02033.870.095

                  E-mail: 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1586
Đã truy cập: 6354199