UBND phường Hoàng Quế

06/11/2019

 

UBND phường Hoàng Quế

Phương Hoàng Quế

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hoàng Quế
            Địa chỉ          : Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.871.474
        
    E-mail           : ubndxhoangque.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

BAN LÃNH ĐẠO

1, Đồng chí: Nguyễn Thế Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

-         Năm sinh:                        14/01/1969

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Cao cấp chính trị

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0989406998

 

 

 

2, Đồng chí: Nguyễn Thành Viên – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

-         Năm sinh:                        12/12/1972

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư Nông Học

-         Trình độ chính trị:           Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0972685866

 

 

 

3, Đồng chí: Nguyễn Bá Lý – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ

-         Năm sinh:                        28/6/1985

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0368236568

 

 

 

4, Đồng chí: Nguyễn Thành Tuyên – Phó chủ tịch HĐND phường

-         Năm sinh:                        09/4/1964

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Email:

-         Số điện thoại: nguyenthanhtuyen1964@gmail.com

 

 

 

5, Đồng chí: Ngô Quốc Khánh  – Phó chủ tịch UBND phường

-         Năm sinh:                        02/09/1977

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Nông Nghiệp

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0972685866

 

 

 

 

 

6, Đồng chí: Ngô Thanh Minh  – Phó chủ tịch UBND phường

-         Năm sinh:                        05/02/1981

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học Quản lý đất đai

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0388190279

 

 

 

* BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

  1. Bộ phận đoàn thể

1, Đồng chí: Ngô Thị Thanh – Chủ tịch Hội nông dân phường

-         Năm sinh:                        23/02/1974

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0338095121

 

 

 

2, Đồng chí: Phạm Quang Tùng – Chủ tịch Hội CCB phường

-         Năm sinh:                        07/07/1989

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Trung cấp Quân Sự

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0395619331

 

 

 

3, Đồng chí: Ngô Thị Lan  – Chủ tịch Hội LHPN phường

-         Năm sinh:                        01/04/1977

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Luật kinh tế

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0917043560

 

 

 

4, Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Trang  – Bí thư đoàn thanh niên phường

-         Năm sinh:                        18/11/1989

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: 

-         Số điện thoại: 0392419388

 

 

 

  1. BỘ PHẬN CÔNG CHỨC

1, Đồng chí: Nguyễn Quốc Toản  – Chỉ huy trưởng quân sự phường

-         Năm sinh:                        10/6/1985

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Luật kinh tế

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0981751685

 

 

 

2, Đồng chí: Nguyễn Thị Anh  – Công chức tài chính kế toán phường

-         Năm sinh:                        20/12/1976

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học kế toán

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0936279322

 

 

 

3, Đồng chí: Phạm Ngọc Đức – Công chức địa chính xây dựng phường

-         Năm sinh:                        01/7/1969

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học quản lý đất đai

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0987132558

 

 

 

4, Đồng chí: Vũ Thị Lý  – Công chức địa chính xây dựng phường

-         Năm sinh:                        08/02/1993

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học tài nguyên môi trường

-         Trình độ chính trị:          

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0936969328

 

 

 

5, Đồng chí: Nguyễn Thị Hải  – Công chức văn phòng thống kê phường

-         Năm sinh:                        01/08/1975

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học quản trị kinh doanh

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0969799918

 

 

 

6, Đồng chí: Hà Thị Hiển  – Công chức văn phòng thống kê phường

-         Năm sinh:                        16/07/1983

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Đại học hành chính

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0369831626

 

 

 

7, Đồng chí: Nguyễn Trung Thành  – Công chức tư pháp hộ tịch phường

-         Năm sinh:                        23/06/1982

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học luật kinh tế

-         Trình độ chính trị:              Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 0982230682

 

 

 

8, Đồng chí: Vũ Thị Hoa  – Công chức văn hóa xã hội phường

-         Năm sinh:                       05/9/1966

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:     Trung tấp lao động tiền lương

-         Trình độ chính trị:           Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Số điện thoại: 

 

 

 

9, Đồng chí: Ngô Đình Tùng  – Công chức văn hóa xã hội phường

-         Năm sinh:                        09/10/1990

-         Trình Độ văn hóa:           12/12

-         Trình độ chuyên môn:       Đại học quản lý văn hóa

-         Trình độ chính trị:             Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên

-         Email: ngodinhtung90@gmail.com

-         Số điện thoại: 0813138333

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 999
Đã truy cập: 5003512