UBND phường Hoàng Quế

06/11/2019

 

UBND phường Hoàng Quế

Phương Hoàng Quế

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hoàng Quế
            Địa chỉ          : Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.871.474
            Fax               :
020333.871.474        

            E-mail           : ubndxhoangque.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

          Đồng chí: Nguyễn Thành Viên
          Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
          Năm sinh: 1972

          Điện thoại cơ quan: 023033.674.431

          Email:

 

 

* Phó Bí Thư

 


 

           Đồng chí: Phạm Quang Tuyến
       Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

        Email: phamquangtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

            

 

 

           Đồng chí: Ngô Thị San
                   Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1967

           Điện thoại cơ quan:

               Email:

 

 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

         
          Đồng chí: Phạm Quang Tuyến
       Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
         
  Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email:

 

   

 

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Đệ
                Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1972

           Điện thoại cơ quan:

               Email: 

   

 

 * Danh sách cán bộ, công chức, viên chức phường Hoàng Quế

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Viên

Bí thư Đảng ủy

2

Ngô Thị Thu Hương

phó bí thư TT Đảng

3

Phạm Quang Tuyến

Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Văn Đệ

Phó Chủ tịch

5

Ngô thị San

phó chủ tịch HĐND

6

Ngô Quốc Khánh

Trưởng công an

7

Hoàng Thị Huệ

Công chức VP -TK

8

Nguyễn Thị Mơ

Công chức VP -TK

9

Hoàng Thị Hằng

Công chức Tư pháp

10

Nguyễn Văn Quỳnh

Công chức Tư pháp

11

Phạm Huy Công

Công chức Địa chính

12

Vũ thị Hoa

Công chức Văn Hóa XH

13

Bùi Văn Hải

Xã đội trưởng

14

Ngô Thanh Minh

CT Hội CCB

15

Ngô Đình Tùng

cán bộ văn hóa

16

Nguyễn Thành Tuyên

Chủ tịch MTTQ

17

Nguyễn Bá Lý

Bí thư đoàn

18

Ngô Thị Thanh

CT Hội PN

19

Nguyễn Thị Anh

Công chức TC-  Kế toán

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 4334722