Phòng Tài chính - Kế hoạch


Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Tài chính - Kế hoạch
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870051
            Fax                : 0203.3
870051         

            Email            : phongtckh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

          

            Đồng chí:  Vũ Mạnh Huyền

                         Trưởng phòng

              Điện thoại cơ quan : 0203.3870.051

 Email: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn        

 

 

 


                    Đồng chí:

 

       Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hảo

                     Phó trưởng phòng

          Điện thoại cơ quan:  0203.3870.787    

       Email: nguyenthithanhhao@quangninh.gov.vn

             

 

 

 

 

              

              Đồng chí: Bùi Thị Dung

                   Phó trưởng phòng

           Điện thoại cơ quan : 0203.3870.786

          Email:  

 

  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

 - Tài chính

 - Tài sản

 - Kế hoạch và đầu tư

- Đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 
 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 2807184