Phòng Tài chính - Kế hoạch


Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Tài chính - Kế hoạch
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870051
            Fax                : 0203.3
870051         

            Email            : phongtckh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 


          

 

 

 

Trưởng Phòng

        Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hảo

                    Sinh năm : 1978

          Điện thoại cơ quan:  0203.3870.787    

       Email: nguyenthithanhhao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

              

 

 


 

        

 

 

                              Phó trưởng phòng
             

              Đồng chí: Bùi Thị Dung

        Sinh Năm : 1980

              Điện thoại cơ quan:  0203.3870.787    

              Email: nguyenthithanhhao@quangninh.gov.vn

              

 

 
 

 

 

                                Phó trưởng phòng


                Đồng chí: Dương Hoàng Trung

          Sinh Năm : 

                Điện thoại cơ quan:  0203.3870.787    

                Email: nguyenthithanhhao@quangninh.gov.vn

   

  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

 - Tài chính

 - Tài sản

 - Kế hoạch và đầu tư

- Đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

  

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 2981055