Ban Kinh tế - Xã hội

 


 

 

          

 

Ông

Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

 Điện thoại cơ quan: 0333.870.115

 Email: 

 

 

 

 

 

 

           

  Ông Phạm Văn Thắng 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội      HĐND thị xã

 

 

 

2. Phân công nhiệm vụ

Ông - Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội của HĐND thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Yên Đức.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 234
Đã truy cập: 987917