Ban Pháp Chế

 

 

    

 

 

 

 

               Ông: Nguyễn Ngọc Quân

 Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Pháp chế
             Năm sinh: 1975

            Điện thoại cơ quan: 02033.870.996

        Email:nguyenngocquan.dt@quangninh.gov.vn

 

  

   

     

         Ông Nguyễn Minh Thì                

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

               Năm sinh:

              Điện thoại cơ quan :

              Email: nguyenminhthi.dt@quanginh.gov.vn.vn

 

2. Phân công công việc của Thường trực HĐND thị xã Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

  

Ông Nguyễn Ngọc Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 1, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn các xã, phường: Bình Dương, Việt Dân, Kim Sơn, Hưng Đạo, Hồng Phong.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 702
Đã truy cập: 3411278