.

02/03/2023

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

1. Thông tin chung 


            Tên cơ quan  : Ủy ban kiểm tra Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033582344          

            Fax               : 
          

2. Bộ máy tổ chức

 

          Chủ nhiệm
          Đồng chí: Hoàng Văn Đề

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155
          Email: hoangvande@quangninh.gov.vn

 

  

  

          Phó Chủ nhiệm
          Đồng chí: Nguyễn Hải Triều

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155
          Email: nguyenhaitrieu.dt@quangninh.gov.vn

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 750
Đã truy cập: 6675923
Câu hỏi khảo sát

Á