.

14/12/2020

Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã

1. Thông tin chung 


            Tên cơ quan  : Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033582344          

            Fax               : 
            E-mail           : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Bộ máy tổ chức

 

 

         Thủ trưởng cơ quan

         Đồng chí: Vũ Mạnh Huyền

         Năm sinh: 1976

         Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896
         E-mail: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn

  

  

          Phó Thủ trưởng cơ quan
           
         Đồng chí: 
Đặng Thị Sen
         
          Năm sinh: 1976

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

 

 

 

            Phó Thủ trưởng cơ quan
            Đồng chí : Nguyễn Quang Huy

            Năm sinh: 1979

            Điện thoại : 02033870018

 3. ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2020-2025


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 350
Đã truy cập: 4671792