.

04/11/2022

Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã

1. Thông tin chung 


            Tên cơ quan  : Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033582344          

            Fax               : 
            E-mail           : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Bộ máy tổ chức

 

Thủ trưởng cơ quan

Đồng chí: Vũ Mạnh Huyền

Năm sinh: 1976

Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

E-mail: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn

  

  

Phó Thủ trưởng cơ quan
 
Đồng chí: Vũ Bá Thông
 
Điện thoại cơ quan: 02033582344 

 

 

Phó Thủ trưởng cơ quan

Đồng chí : Nguyễn Hải Triều
 
Điện thoại : 02033870018

 3. ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2020-2025

 

STT Họ và tên

ngày tháng năm sinh

Giới tính Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Mạnh Huyền 08/08/1976 Nam Thủ Trưởng 0912651665
2 Nguyễn Hải Triều 07/06/1973 Nam Phó Thủ trưởng 0913578633
3 Vũ Bá Thông 04/05/1980 Nam Phó Thủ trưởng 0975366479
4 Nguyễn Kim Hùng 1984 Nam UVUBKT 0914888116
5 Nguyễn Văn Thụ 1983 Nam UVUBKT 0966399836
6 Đỗ Thị Hồng Nhung 1986 Nữ UVUBKT 0967310880
7 Đoàn Thị Linh 1990 Nữ UVUBKT 0945151829
8 Nguyễn Văn Tiến 1968 Nam Chuyên viên 0936212609


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1011
Đã truy cập: 5003524