.

06/07/2020

Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã

1. Thông tin chung 


            Tên cơ quan  : Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033582344          

            Fax               : 
            E-mail           : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Bộ máy tổ chức

 

 

        Thủ trưởng cơ quan

        Đồng chí: Vũ Mạnh Huyền

        Năm sinh: 1976

        Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

        E-mail: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn

  

  

          Phó Thủ trưởng cơ quan
           
         Đồng chí: 
Đặng Thị Sen
         
          Năm sinh: 1976

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

          Phó Thủ trưởng cơ quan
          Đồng chí: Phạm Đức Hạnh

          Năm sinh: 1961

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

 

 

            Phó Thủ trưởng cơ quan
            Đồng chí : Nguyễn Quang Huy

            Năm sinh: 1979

            Điện thoại : 02033870018

 3. ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2020-2025

TT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Mạnh Huyền Ủy viên BTV Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã
2 Phạm Xuân Huệ Ủy viên BTV Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã
3 Đặng Thị Sen TUV, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã
4 Nguyễn Quang Huy Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã
5 Vũ Đức Trọng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
6 Nguyễn Văn Thụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
7 Đỗ Thị Hồng Nhung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
8 Hoàng Thị Linh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
9 Nguyễn Kim Hùng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 2981038