.

03/02/2020

Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã

 Thông tin chung 


            Tên cơ quan  : UBKT - Thanh tra Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033582344          

            Fax               : 
            E-mail           : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Bộ máy tổ chức

 

 

Đồng chí: Trần Chính Thắng 

Thủ trưởng cơ quan

 Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

  E-mail: tranhchinhthangt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

            Phó Thủ trưởng cơ quan
          Đồng chí: Đặng Thị Sen

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

          Phó Thủ trưởng cơ quan
          Đồng chí: Phạm Đức Hạnh

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

 

 

             Phó Thủ trưởng cơ quan
            Đồng chí : Nguyễn Quang Huy

             Điện thoại : 02033870018

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 2182147