.

18/12/2019

 

Thị ủy Đông Triều

 

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Thị uỷ Đông Triều 
            Địa chỉ          : Khu 2 - Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại      :
02033.870015
            Fax               :
02033.670376
            E-mail           :
tudt@quangninh.gov.vn

 
 


               Trụ sở Thị uỷ Đông Triều

 

 

2- Bí thư, Phó Bí thư Thị uỷ

 

   

Đồng chí: Phạm Văn Thành
Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND
    Điện thoại cơ quan : 0203.3671922              Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn      

 

 

                

         Đồng chí: Hoàng Văn Thắng
    
Phó Bí thư Thường trực thị uỷ

     Điện thoại cơ quan: 0230.3586.986    
     Email: hoangvanthang@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

Đồng chíNguyễn Ngọc Bằng
  
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã           

Điện thoại cơ quan :02033.870.160     

 Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn

 

                

 

3- BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXIV

(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

 

    

Đồng chí: Phạm Văn Thành
Bí thư thị ủy, 
Chủ tịch UBND thị xã

             Điện thoại cơ quan : 0203.3671922       Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn     


 

 

                 Đồng chí: Hoàng Văn Thắng
        
Phó Bí thư Thường trực thị uỷ

      Điện thoại cơ quan: 0203.3586986 
      Email: hoangvanthang@quangninh.gov.vn

Đồng chíNguyễn Ngọc Bằng
  
Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã           

Điện thoại cơ quan :02033.870.160     

 Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn

 Đồng chíNguyễn Văn Ngoãn
  
Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã           

Điện thoại cơ quan: 02033.870.059     

 Email: nguyenvanngoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Khắc Dũng
   
      Ủy viên BTV,  Phó Chủ tịch UBND thị xã

          Điện thoại cơ quan : 0203.387155

          Email: nguyenkhacdung@quangninh.gov.vn


 

 

 

            Đồng chí: Trần Chính Thắng
       
  Ủy viên BTV, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã 

       Điện thoại cơ quan: 0203.870996

       Email: tranhchinhthang@quangninh.gov.vn

  

   

                    Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân

  Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã


               Điện thoại cơ quan: 0203.387-512

        Email : nguyenngocquan@quangninh.gov.vn

 

                    Đồng chí: Nguyễn Văn Kỳ

    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể thị xã

               Điện thoại cơ quan : 0203.3870324

           Email: nguyenvanky.dt@quangninh.gov.vn

 

 

              

  Đồng chí: Hoàng Văn Đề
  
        Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê
          Điện thoại cơ quan: 0203.3870997                             Email: hoangvande@quangninh.gov.vn        

 

 

  Đồng chí: Phạm Xuân Huệ
  
        Ủy viên BTV, Thủ tưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ
          Điện thoại cơ quan: 0203.3870997                             Email: phamxuanhue.dt@quangninh.gov.vn        

 

 

  Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn

 Ủy viên BTV, Trưởng Công an thị xã
    Điện thoại cơ quan: 02033.3870290

 


 

  

 

                      Đồng chí: Lê Trọng Hòa

    Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy

          Quân sự thị xã

          Điện thoại cơ quan: 0203.3671188

          

 

 

 

 

 

 

 

4- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXIV  (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Thành

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

2

Hoàng Văn Thắng

 

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

3

 Nguyễn Ngọc Bằng  Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

4

Nguyễn Văn Ngoãn Ủy viên  BTV Thị ủy, Phó Chủ UBND thị xã

5

Nguyễn Khắc Dũng

Ủy viên  BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã

6

Trần Chính Thắng

Ủy viên  BTV Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã

7

Nguyễn Ngọc Quân

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám độc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã

8

Nguyễn Văn Kỳ

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể thị xã

9

Phạm Xuân Huệ

 UVBTV Thị ủy viên, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

10

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã

11

 

Ủy viên  BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã

12

Hoàng Văn Đề

Ủy viên  BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

14

 Nguyễn Văn Bình

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

15

Nguyễn Quang Đán Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

16

Lê Văn Hùng

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo

17

Phạm Thị Thu Hà

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

18

Bùi Triều Dương Thị uỷ viên, Giám đốc Trung tâm hành chính công thị xã

19

Đặng Thị Sen

 

Thị uỷ viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã

 

20

Vương Thị Thu Hà

 

Thị uỷ viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Chính

 

21

Đặng Đình Thắng

 

Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế

22

Vũ Mạnh Huyền

 

Thị ủy viên, Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch thị xã

 

23

Vương Văn Thống

 

Thị ủy viên, Bí Thư Đảng ủy phường Kim Sơn

 

24

Đào Thị Kim Dung

 

Thị ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

25

Lê Thu Trà

 

Thị uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

 

26

Đặng Văn Diềm

 

Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động

 

27

Nguyễn Hoàng Trung

 

Thị ủy viên, Trưởng Tài Nguyên và Môi trường

 

28

Phạm Đức Hạnh

 

Thị ủy viên, Phó Thủ trưởng cơ quan UBKT- Thanh tra thị xã

 

29

 Nguyễn Hải Triều

 Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

30

  Nguyễn Văn Thạnh

 Thị uỷ viên,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã

31

 Nguyễn Thúy Hiền

Thị uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân thị xã

 

32

 Đỗ Thị Hà 

 Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều 

33

Nguyễn Quốc Hùng

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Khê 

34

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 Thị ủy viên, Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã 

35

 

Vương Văn Thuần

 

 

Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường Tràng An

 

36

 

Nguyễn Văn Cường

 

 Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Yên Đức

37

 Phạm Ngọc Thể

 Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà (HCC)

38

Nguyễn Đình Thái

Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn

39

Nguyễn Thanh Tùng

Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy

40

Vũ Văn Tuấn

Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

  * Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đông Triều

 

 

 

  

     Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân
  Giám đốc
  Điện thoại cơ quan:      
   Email: nguyenngocquan.dt@quangninh.gov.vn

 


  

 

     Đồng chí: Đặng Thị Nha
  Phó Giám đốc
  Điện thoại cơ quan:     
   Email: 

      


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 2182281