.

18/10/2021

 

Thị ủy Đông Triều

 

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Thị uỷ Đông Triều 
            Địa chỉ          : Khu 2 - Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.870015
            Fax               :
02033.670376
            E-mail           :
tudt@quangninh.gov.vn

 
 

 

               Trụ sở Thị uỷ Đông Triều

 

 

2- Bí thư, Phó Bí thư Thị uỷ

 

   

Đồng chí: Nguyễn Văn Công

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy
    Điện thoại: 0983.961.668            Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Văn Ngoãn


      Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã
     

Điện thoại cơ quan :02033.870.160     

Email: nguyenvanngoan@quangninh.gov.vn

  

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng
   Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã   

     Điện thoại cơ quan: 0230.3586.986    
     Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn

  

3- BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXV

(NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

 

    

Đồng chí: Nguyễn Văn Công
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy

 Điện thoại cơ quan : 0203.3671922    Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn   

   Đồng chí: Nguyễn Văn Ngoãn
         Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã
     
Điện thoại cơ quan: 0203.3586986 

      Email: nguyenvanngoan@quangninh.gov.vn


   

 

  Đồng chíNguyễn Ngọc Bằng

  Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã           

  Điện thoại cơ quan :02033.870.160     

  Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn

            

 Đồng chí: Phạm Xuân Huệ
  
        Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Thị ủy, Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã

          Điện thoại cơ quan: 0203.3870997                             Email: phamxuanhue.dt@quangninh.gov.vn   

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân
Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy 

           Điện thoại cơ quan: 0203.387-512
        Email : nguyenngocquan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Kỳ

    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể thị xã

       Điện thoại cơ quan : 0203.3870324

           Email: nguyenvanky.dt@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Vũ Mạnh Huyền

    Ủy viên BTV, Bí thư đảng ủy phường Mạo Khê
       Điện thoại cơ quan: 0203.870996

       Email: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Liên
  Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND thị xã           

Điện thoại cơ quan: 02033.870.059     

 Email: nguyenthibichlien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Khắc Dũng
          Ủy viên BTV,  Phó Chủ tịch UBND thị xã

          Điện thoại cơ quan : 0203.387155

          Email: nguyenkhacdung@quangninh.gov.vn


 

 

    Đồng chí: Phạm Văn Tôn

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy

          Quân sự thị xã

          Điện thoại cơ quan: 0203.3671188

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Đề

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy
          Điện thoại cơ quan: 0203.3870997                             Email: hoangvande@quangninh.gov.vn        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2793
Đã truy cập: 6512203