.

28/02/2023

Ban tổ chức Thị ủy 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Tổ chức Thị ủy
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - TX Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.870.998
            Fax               :
            E-mail          : 

 2. Bộ máy tổ chức

 

 

          Trưởng Ban
          Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155
          Email: nguyenngocquan.dt@quangninh.gov.vn

 

   
 

         

          Phó Trưởng Ban
          Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhâm

          Điện thoại cơ quan: 02033.870155
          Email : 

   

 

 

 3. Chức năng nhiệm vụ:

- Giúp cấp ủy trong việc quản lý về tổ chức và cán bộ (bao gồm cả số lượng và chất lượng) kể cả cán bộ đương chức và nghỉ chế độ (theo phân cấp quản lý của cấp ủy).
 - Giúp cấp ủy quản lý đội ngũ đảng viên của đảng bộ, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công đảng viên , nhận xét phân loại đảng viên hàng năm...
 - Giúp cấp ủy trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai về mặt nghiệp vụ quản lý đảng viên, phát triển đảng viên... theo đúng nguyên tắc quy định của cấp trên.
 - Tham mưu đề xuất giúp cấp ủy về công tác quy hoạch cán bộ, điều động và đề bạt cán bộ, đào tạo cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ, nâng lương cán bộ và những công tác khác về cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.
 - Giúp cấp ủy theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký các chi, đảng bộ cơ sở phấn đấu trở thành tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh.
 - Giúp cấp ủy theo dõi, quản lý và làm công tác nghiệp vụ bảo vệ Đảng (có quy định hướng dẫn riêng ).
 - Ngoài ra tùy tính chất công việc, theo chức năng được phân công kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu khi được cấp ủy điều động hoặc ủy quyền để giải quyết một số mặt công tác về lĩnh vực chuyên môn của Ban (về công tác xây dựng Đảng)./.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1067
Đã truy cập: 6353680