Trang chủ CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
16/10/2018 11: 01:00
Chỉ thị về việc tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thị xã Đông Triều
12/10/2018 16: 44:00
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá và Thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Văn hoá và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
10/10/2018 16: 35:00
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
04/10/2018 16: 26:00
Thông báo danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng Kinh tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
04/10/2018 16: 12:00
V/v đưa thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công thị xã lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
24/09/2018 22: 35:00
Ghi nhận sau đợt học tập kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Đồng Tháp và Đồng Nai
16/09/2018 14: 52:00
Trong các ngày từ 13/9/2018 - 16/9/2018, Đoàn công tác của thị xã Đông Triều đã đi khảo sát học tập...
Trung tâm HCC thị xã trao trả kết quả TTHC tận nhà cho công dân
28/07/2018 09: 30:00
Ngày 26/7, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tổ chức trao trả kết quả thủ tục hành chính tận nhà...
Công an thị xã Đông Triều: Tiên phong trong cải cách hành chính
19/07/2018 16: 55:00
Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn,...
DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
11/07/2018 11: 54:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 6210990