Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc triển khai thực hiện công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thị xã
20/10/2017 16: 00:00
Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: cải tạo nâng cấp QL 18A tại xã Bình Dương, Hồng Thái Tây
20/10/2017 16: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
16/10/2017 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/10/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
02/10/2017 11: 00:00
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thị xã
20/09/2017 12: 00:00
TB ý kiến kết luận và chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe BC việc ban hành CV 2385/UBND ngày 31/8/2017 của UBND TX v/v xác nhận cho CTy CP DV VSMT Đông Khê được vận chuyển đất đá quá cỡ, đá thải sau sàng tuyển, cám đá độ tro cao
18/09/2017 12: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/9/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
15/09/2017 11: 00:00
Thông báo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A; Dự án Khu dừng chân nghỉ giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh tại xã Bình Dương;
21/08/2017 10: 00:00
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1947 /KL- UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND thị xã "kết luận về việc kiểm tra việc thực hiện công trình đường bê tông nông t
13/08/2017 11: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
04/08/2017 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1794
Đã truy cập: 5271512