Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đọa của đ/c Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Chủ tịch UBND TX tại cuộc họp nghe và cho ý kiến giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã
24/11/2017 10: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/1/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
16/11/2017 17: 00:00
Thông báo ý kiến kêt luận và chỉ đạo của đ/c Trần Văn Vinh-Phó Chủ tịch UBND TX tại buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp-Giáo dục thường xuyên TX về tình hình hoạt động kể từ khi tỉnh bàn giao về TX quản lý, NV trọng tâm trong thời gian tới
16/11/2017 10: 00:00
Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup về công tác huy động nguồn lực xã hội, phát tâm công đức trùng tu, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều
26/10/2017 12: 00:00
Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc triển khai thực hiện công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thị xã
20/10/2017 16: 00:00
Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: cải tạo nâng cấp QL 18A tại xã Bình Dương, Hồng Thái Tây
20/10/2017 16: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
16/10/2017 18: 00:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/10/2017 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
02/10/2017 11: 00:00
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thị xã
20/09/2017 12: 00:00
TB ý kiến kết luận và chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe BC việc ban hành CV 2385/UBND ngày 31/8/2017 của UBND TX v/v xác nhận cho CTy CP DV VSMT Đông Khê được vận chuyển đất đá quá cỡ, đá thải sau sàng tuyển, cám đá độ tro cao
18/09/2017 12: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7611
Đã truy cập: 6185203