Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã- Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại cuộc vận động, đối thoại,...
23/04/2020 15: 52:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp
06/04/2020 15: 36:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (THÔNG TIN BÁO CHÍ)
14/02/2020 14: 30:00
THÔNG TIN BÁO CHÍ - Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh (Cập nhật đến 7h00 ngày...
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp ngày 24/10/2019
27/10/2019 14: 36:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp: Nghe và...
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
17/10/2019 14: 45:00
Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2019 tại trụ sở tiếp công dân của thị xã
17/10/2019 14: 45:00
Thông báo ý kiến kết luận à chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn- PCT UBND thị xã tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về giải quyết khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn thị xã
08/10/2019 08: 18:00
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp: Nghe báo cáo công tác khắc phục các tồn tại và hoàn thiện...
01/06/2019 16: 09:00
thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình- PCT UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác phân khai nguồn vốn GPMB năm 2019 và phương án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Đông triều và nghĩa trang Yên Thọ
29/05/2019 16: 13:00
.
Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBDN thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo công tác thu, chi NSNN quý II và kế hoạch thực hiện quý III/2019; nghe báo cáo tiến độ thực hiện các quy hoạch
22/05/2019 16: 09:00
.
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2313
Đã truy cập: 5628303