Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Thông tin, phổ biến một số nhận thức chung về chuyển đổi số: sự khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
02/11/2022 16: 06:00
Tài liệu tập huấn CNTT - CQĐT ngày 10/6/2022
09/06/2022 15: 07:00
Tài liệu tập huấn CNTT - CQĐT ngày 10/6/2022
TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2021
29/11/2021 16: 16:00
Hướng dẫn ký số văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và sử dụng thư công vụ của Tỉnh bản nâng cấp
08/01/2021 10: 14:20
Tài liệu tập huấn CNTT, Chính quyền điện tử ngày 13/11/2020
12/11/2020 19: 15:00
Tài liệu tập huấn CNTT, Chính quyền điện tử ngày 13/11/2020
ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2020
01/10/2020 18: 33:00
ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2020
Phần mềm phòng chống mà độc tập trung
07/09/2020 15: 07:00
Phần mềm phòng chống mà độc tập trung
Về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
01/04/2020 15: 30:00
Về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
Về việc triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung
24/03/2020 09: 19:00
Về việc triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung
Hướng dẫn quy trình thực hiện về việc đăng ký, quản lý chứng thư số theo thông tư 185 /2018/TT- BQP
18/03/2020 14: 49:00
Hướng dẫn quy trình thực hiện về việc đăng ký, quản lý chứng thư số theo thông tư 185 /2018/TT- BQP
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 359
Đã truy cập: 5877764