Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM MỨC ĐỘ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2022
03/12/2022 09: 46:00
Chỉ đạo cung cấp số liệu đánh giá, mức độ xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số cấp xã, cấp huyện năm 2022
28/11/2022 11: 07:00
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân
23/11/2022 16: 11:00
Thông tin, phổ biến một số nhận thức chung về chuyển đổi số: sự khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
02/11/2022 16: 06:00
Tài liệu tập huấn CNTT - CQĐT ngày 10/6/2022
09/06/2022 15: 07:00
Tài liệu tập huấn CNTT - CQĐT ngày 10/6/2022
TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2021
29/11/2021 16: 16:00
Hướng dẫn ký số văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và sử dụng thư công vụ của Tỉnh bản nâng cấp
08/01/2021 10: 14:20
Tài liệu tập huấn CNTT, Chính quyền điện tử ngày 13/11/2020
12/11/2020 19: 15:00
Tài liệu tập huấn CNTT, Chính quyền điện tử ngày 13/11/2020
ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2020
01/10/2020 18: 33:00
ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 2020
Phần mềm phòng chống mà độc tập trung
07/09/2020 15: 07:00
Phần mềm phòng chống mà độc tập trung
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 968
Đã truy cập: 5262987