Trang chủ Thông báo
Báo cáo công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, giá đất, nghĩa vụ tài chính, huy động vốn... tại các đô thị trên địa bàn thị xã Đông Triều
22/07/2022 16: 15:00
Lấy ý kiến tổ chức, cộng đồng dân cư và các cá nhân khác có liên quan về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15/07/2022 15: 55:00
Giám sát 05 sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế công bố
25/06/2022 11: 16:00
Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn thị xã
08/06/2022 15: 17:00
Trả lời kiến nghị, đề suất hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
06/06/2022 15: 31:00
Trả lời ý kiến đề nghị của ông Đặng Minh Châu, phường Mạo Khê
28/05/2022 15: 46:00
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn thị xã Đông Triều
25/05/2022 09: 05:00
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật An toàn thực phẩm
08/05/2022 10: 03:00
Danh mục dự án của thị xã và thứ tự ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
06/05/2022 15: 05:00
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (lần 2)
05/05/2022 10: 47:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập số liệu, truy xuất và...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2460
Đã truy cập: 6201322