Trang chủ Thông báo
Trả lời ý kiến đề nghị của ông Đặng Minh Châu, phường Mạo Khê
28/05/2022 15: 46:00
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn thị xã Đông Triều
25/05/2022 09: 05:00
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật An toàn thực phẩm
08/05/2022 10: 03:00
Danh mục dự án của thị xã và thứ tự ưu tiên thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
06/05/2022 15: 05:00
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (lần 2)
05/05/2022 10: 47:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập số liệu, truy xuất và...
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (lần 2)
05/05/2022 10: 45:00
Tên nhiệm vụ: Giải pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS trên máy vi tính
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (lần 2)
05/05/2022 10: 40:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng hệ thống du lịch thông minh (App di động trong...
Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản (năm 2020 và năm 2021) trên địa bàn thị xã Đông Triều
24/04/2022 09: 30:00
TB về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
12/04/2022 09: 25:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng CNTT phục vụ công tác thu thập số liệu, truy xuất và báo cáo số liệu góp...
TB về việc tuyển dụng tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
12/04/2022 09: 25:00
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng CNTT phục vụ công tác thu thập số liệu, truy xuất và báo cáo số liệu góp...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 972
Đã truy cập: 5262991