Trang chủ Thông báo
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
14/08/2019 09: 09:00
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Thông báo thi tuyển 13 chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, trường học, trạm y tế
02/08/2019 09: 56:00
Kế hoạch và thông báo thhi tuyển 13 chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, trường học, trạm y tế
02/08/2019 09: 49:00
Kế hoạch và thông báo thhi tuyển 13 chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, trường học, trạm y tế
Thông báo thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Kinh tế
05/06/2019 10: 05:00
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã
05/06/2019 09: 58:00
Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Đông Triều năm 2019
10/05/2019 11: 19:00
Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp...
Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Đông Triều năm 2019
10/05/2019 11: 15:00
Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành...
Thông báo Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý chợ Cột Đông Triều
01/04/2019 10: 17:00
Kế hoạch Thi tuyển chức danh lãnh đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Quản lý chợ Cột Đông Triều
01/04/2019 10: 08:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 5634336