Trang chủ THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo Kiểm tra ATTP - Y tế trường học năm 2022
30/11/2022 09: 59:00
Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
22/11/2022 10: 47:00
Báo cáo nhanh tình hình kinh tế- xã hội năm 2022 kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023
18/11/2022 14: 40:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường QLNN về An toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
17/11/2022 10: 12:00
Báo cáo kết qủa triển khai thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Triều
15/11/2022 15: 16:00
Thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai thuộc lĩnh vực Công giáo trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
05/11/2022 09: 38:00
Báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
20/10/2022 09: 24:00
Báo cáo Dự án hoàn thành Quý III/2022
10/10/2022 15: 19:00
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 09 tháng của UBND thị xã, nhiệm vụ trộng tâm quý IV năm 2022
08/10/2022 14: 53:00
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm, ước thực hiện 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023
16/09/2022 14: 47:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 853
Đã truy cập: 6808853
Câu hỏi khảo sát

Á