Trang chủ Thông tin Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Nam Đông Triều (phân khu số 10)
20/04/2020 08: 56:00
Phân khu số 10 - Khu vực phía Nam Đông Triều thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030,...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Kim Sen - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 6)
20/04/2020 08: 54:00
Phân khu số 6 - Khu vực Kim Sen thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Mạo Khê - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 3)
20/04/2020 08: 51:00
Phân khu số 3 - Khu vực Mạo Khê thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Đông Triều - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 2)
20/04/2020 08: 46:00
Phân khu số 2 - Khu vực Đông Triều thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn...
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
11/03/2020 09: 25:00
Quy định quản lý và thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiển soát theo định hướng...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính - văn hóa mới thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 1)
10/01/2020 09: 08:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính - văn hóa mới thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng...
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Trều
18/09/2019 11: 19:00
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn...
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2019-2021
30/07/2019 11: 16:00
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập...
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm 2020
09/04/2019 17: 37:00
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm...
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
14/03/2019 11: 12:00
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1060
Đã truy cập: 5263079