Trang chủ Thông tin Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Trều
18/09/2019 11: 19:00
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn...
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2019-2021
30/07/2019 11: 16:00
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập...
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm 2020
09/04/2019 17: 37:00
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm...
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
14/03/2019 11: 12:00
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ kệ 12000 một số khu vực thị xã Đông Triều
22/02/2019 09: 55:00
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường nước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợp năm 2019 trên địa bàn thị xã
10/01/2019 10: 51:00
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường nước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợp năm 2019 trên địa bàn...
V/v đề xuất danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư thị xã năm 2019, định hướng năm 2020
18/12/2018 17: 41:00
V/v đề xuất danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư thị xã năm 2019, định hướng năm 2020
Dự thảo Đề án thành lập 04 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
02/11/2018 09: 00:00
Dự thảo Đề án thành lập 04 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều,...
Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Đông Triều
27/08/2018 22: 53:00
Công bố quy hoạch Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều
29/05/2018 22: 23:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2019
Đã truy cập: 1963842