Trang chủ Thông tin Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn
Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp gắn với khu công nghiệp Đông Triều tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều
15/05/2021 10: 25:00
Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động...
Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều
05/04/2021 10: 33:00
Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của...
Danh sách thông tin quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều
01/01/2021 10: 42:00
Danh sách thông tin quy hoạch xây dựng thị xã Đông Triều
Các nội dung Công văn, Văn bản về Kế hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều năm 2020
08/08/2020 18: 03:00
Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lơn giống, lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tai xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều
23/04/2020 09: 54:00
Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lơn giống, lợn...
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
20/04/2020 09: 01:00
Quy định quản lý và thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiển soát theo định hướng...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Nam Đông Triều (phân khu số 10)
20/04/2020 08: 56:00
Phân khu số 10 - Khu vực phía Nam Đông Triều thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030,...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Kim Sen - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 6)
20/04/2020 08: 54:00
Phân khu số 6 - Khu vực Kim Sen thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Mạo Khê - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 3)
20/04/2020 08: 51:00
Phân khu số 3 - Khu vực Mạo Khê thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Đông Triều - thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 2)
20/04/2020 08: 46:00
Phân khu số 2 - Khu vực Đông Triều thuộc Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 513
Đã truy cập: 4671955