Trang chủ Thông tin Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
11/03/2020 09: 25:00
Quy định quản lý và thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiển soát theo định hướng...
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính - văn hóa mới thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phân khu số 1)
10/01/2020 09: 08:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính - văn hóa mới thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng...
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Trều
18/09/2019 11: 19:00
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn...
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2019-2021
30/07/2019 11: 16:00
Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng các vùng sản xuất nông nghiệp tập...
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm 2020
09/04/2019 17: 37:00
Quyết định v/v ban hành danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2019, định hướng năm...
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
14/03/2019 11: 12:00
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thị xã Đông Triều
Quy hoạch chung thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10/03/2019 09: 35:00
Quy hoạch chung thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ kệ 12000 một số khu vực thị xã Đông Triều
22/02/2019 09: 55:00
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường nước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợp năm 2019 trên địa bàn thị xã
10/01/2019 10: 51:00
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường nước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợp năm 2019 trên địa bàn...
V/v đề xuất danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư thị xã năm 2019, định hướng năm 2020
18/12/2018 17: 41:00
V/v đề xuất danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư thị xã năm 2019, định hướng năm 2020
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1654
Đã truy cập: 2142882