Trang chủ Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
02/04/2018 06: 51:00
V/v sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 15/9/2015 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm
16/10/2017 06: 59:00
V/v báo cáo 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 15/9/2015 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm
25/09/2017 07: 01:00
V/v tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ- TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
05/09/2017 07: 03:00
Kế hoạch tổ chức ra quân tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2017
28/08/2017 07: 05:00
v/v tổ chức tuyên truyền một số điểm mới của Luật trẻ em và nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo về chăm sóc trẻ em năm 2017
21/06/2017 07: 06:00
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
12/06/2017 07: 07:00
Về việc thông tin tuyên truyền kết quả Nghị quyết Trung ương 5
31/05/2017 07: 08:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1711
Đã truy cập: 4997116