Trang chủ Tin tức

Giám sát tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

05/12/2018 15:44

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX, sáng ngày 3/12, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những đề xuất,  kiến nghị (nếu có). Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc giám sát. 

Quang cảnh cuộc giám sát

Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 11 tháng là trên 1.900 tỷ đồng (không bao gồm thu chuyển nguồn và thu ngoài cân đối ngân sách), đạt 97% dự toán tỉnh giao đầu năm và 96% dự toán thị xã giao, 91% dự toán giao phấn đấu. Ưoc thực hiện cả năm là trên 2.289 tỷ đồng (không bao gồm thu chuyển nguồn và thu ngoài cân đối ngân sách), tăng 17% so với dự toán tỉnh và thị xã giao đầu năm, tăng 10% so dự  toán tỉnh và thị xã giao phấn đấu, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa trên địa bàn thị xã do Cục và chi cục thuế thu đạt trên 1.465 tỷ đồng, đạt 104% dự toán giao, thu bổ sung cân đối và trợ cấp có mục tiêu là trên 824 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2018 và ước thực hiện cả năm có 8 khoản thu thuế phí đạt và vượt tốc độ thu bình quân dự toán pháp lệnh HĐND thị xã giao, tương ứng số tiền tăng thu là trên 26,4 tỷ đồng; có 03 khoản thu không đạt dự toán pháp lệnh HĐND thị xã giao, tương ứng số tiền hụt thu trên 18,7 tỷ đồng.

 Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách thực hiện 11 tháng là gần 700 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán tỉnh. Ứoc thực hiện chi ngân sách cả năm là trên 1.000 tỷ đồng, đạt 119% so với dự toán tỉnh, đạt 100% so với dự toán thị xã giao, tăng 29% so cùng kỳ. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Các nhiệm vụ chi quan trọng, đột xuất phát sinh đều được đảm bảo kịp thời đúng quy định. Công tác quản lý chi tiêu chặt chẽ triệt để thực hành tiết kiệm, cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản lương, các khoản có tính chất như lương...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định công tác thu chi ngân sách địa phương năm 2018 cơ bản đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch, mục tiêu mà Nghị quyết HĐND thị xã đề ra; sau cuộc giám sát 3 ngành: Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế và Kho bạc nhà nước thị xã thống nhất số liệu, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Trên cơ sở căn cứ dự toán tỉnh giao, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tham mưu cho UBND thị xã, HĐND thị xã phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Chi cục Thuế tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý thu phí về lệ phí, đặc biệt đối với các khoản thu đạt thấp, thu hồi nợ đọng thuế, nuôi dưỡng các khoản thu, khai thác các nguồn thu mới; Kho bạc nhà nước thị xã kiểm soát chi thường xuyên, phối hợp với các ngành quản lý vốn xây dựng cơ bản; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị các ngành đề xuất rõ các kiến nghị với HĐND thị xã về công tác thu chi ngân sách năm 2019;  tham mưu giải pháp, biện pháp, đề xuất cụ thể đối với các khoản thất thu và lộ trình tự cân đối ngân sách./.

qt.dongtrieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 824160