Trang chủ Tin tức

Họp Thường trực Thị ủy

20/11/2018 16:40

Chiều ngày 20/11, Thường trực Thị ủy đã tổ chức họp để cho ý kiến về một số nội dung. Đồng chí Vũ Văn Học - Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Thường trực Thị ủy đã cho ý kiến về nội dung Báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng là năm các cấp ủy tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế của tỉnh và thi xã tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp của thị xã phát triển đúng hướng; các mặt công tác xây dựng Đảng,  hệ thống chính trị được chỉ đạo quyết liệt; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Kế thừa những kết quả đạt được trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện ngay từ đầu năm, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp,  các ngành và nhân dân nên đã đặt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực,  hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Văn Học - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: UBND thị xã phải đánh giá làm rõ các số liệu chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu của năm 2019 và định hướng năm 2020; phải có báo cáo kiểm điểm riêng về thực hiện chủ đề công tác năm, chỉ rõ kết quả đạt được và những địa phương nào làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí Bí thư Thị ủy cững yêu cầu, báo cáo phải làm rõ các số liệu về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019, đánh giá rà soát bố trí nguồn vốn công trung hạn, tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo về quản lý chỉnh trang đô thị và môi trường; bổ sung các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các Nghị quyết,  chương trình,  kết luận chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; báo cáo chuyên đề thu ngân sách, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát thường xuyên; từng nhóm vấn đề phải rà soát, nhiệm thu, đánh gía, đề xuất giải pháp tập trung khắc phục yếu kém, tồn tại và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuyên suốt. 

Ngoài ra, Thường trực Thị ủy cũng đã thảo luận cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ; Đề án sắp xếp lại các thôn,  khu phố, giai đoạn 2018-2021 và Cho ý Kiến về logo " Hoa-cây canh Đông Triều ",  nghe công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội " Hoa - Cây cảnh Đông Triều " năm 2019./.

CTV: Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 824192