Thường trực Thị uỷ nghe, cho ý kiến về một số nội dung công tác

23/10/2018 11:22

Chiều ngày 22/10, Thường trực Thị ủy đã họp để nghe, cho ý kiến về một số nội dung công tác. Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh tại hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Thị ủy đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn thị xã. Theo đó thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn chú trọng quan tâm triển khai quyết liệt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm di tích trên địa bàn thị xã. Đến thời điểm này, toàn thị xã đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 76 nghìn hộ đủ điều kiện của 5/5 loại đất, đạt tỷ lệ 100%. Trong tháng 10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao đất đối với điểm di tích ( Thái Lăng, Thái Miếu, Đền An Sinh); UBND thị xã đã ban hành Quyết định giao đất và cấp được 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Đình Đức Sơn - xã Yên Đức, Đình Hoàng Xá - xã Bình Duơng, Đền Nhà bà Hồ Cổ Lễ - xã Hoàng Quế; Đã lập xong hồ sơ nộp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra chùa Ngoạ Vân, chùa Hồ Thiên; đôn đốc Công ty cổ phần địa chất mỏ - TKV lập xong hồ sơ giao đất điểm khai thác than đầu tiên ở Việt Nam ( Đền Thượng). Đồng thời, các cơ quan chuyên môn của thị xã và các địa phương đã phối hợp thực hiện tháo gỡ cho nhiều cá nhân, hộ gia đình gặp vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....

Kết luận về nội dung này, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã đã yêu cầu: Trong thời gian tới, UBND thị xã cần tiếp tục quan tâm thực hiện giao ban định kỳ hàng tháng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã và các địa phương thực hiện rà soát, phân loại rõ các loại đất để bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cụ thể, chủ động đề xuất với cấp trên xem xét, cho ý kiến; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị tư vấn, các Sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.....và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Thường trực Thị ủy cũng đã nghe, cho ý kiến về báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã trong thời gian qua luôn được Cấp ủy, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở chú trọng quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian, đúng quy trình, dân chủ, công khai và có hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, tại trụ sở tiếp công dân của thị xã và của các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tiếp 217 lượt công dân, với 258 người, 154 vụ việc kiến nghị, phản ánh mới phát sinh; thực hiện giải quyết xong  350/ 409 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Theo đó, việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong đó nhất là việc rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài đã trở thành công việc thường xuyên hàng tháng, hàng tuần do UBND thị xã, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã chỉ đạo và thực hiện, cùng với sự phối hợp tích cực của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. Nhiều vụ việc khiếu nại mới phát sinh đã được tập trung giải quyết từ cơ sở ...Qua đó, UBND thị xã đã kịp thời vào cuộc tháo gỡ vướng mắc của cơ sở, kịp thời giải quyết các đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân đảm bảo đúng quy trình, theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã đã nhấn mạnh: Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời là vấn đề quan trọng. Do vậy thời gian tới, UBND thị xã cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã và địa phương chủ động phối hợp chỉ ra cụ thể những tồn tại, hạn chế và có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời thực hiện có hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn.  Đồng thời trong quá trình giải quyết thực hiện cần thực hiện tốt việc rà soát, phân loại các đơn thư, vụ việc để có giải pháp giải quyết triệt để, hiệu quả. Tăng cường củng cố hồ sơ để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết và tham mưu giải quyết đơn. Đồng thời cần tranh thủ sự quan tâm của tỉnh và của các sở, ngành của tỉnh để xin ý kiến đối với những vụ việc có tính chất phức tạp. Thường xuyên kiểm tra thực tế về các vụ việc để có hướng giải quyết kịp thời hiệu quả.....và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thị ủy đã nghe, cho ý kiến về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

CTV: Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1517
Đã truy cập: 777984