HĐND thị xã giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Bình Dương

27/08/2018 10:10

Sáng ngày 27/8, đoàn giám sát của HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng -  Phó chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Bình Dương (giai đoạn 2015-2017).

Quang cảnh cuộc giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã kết luận buổi giám sát

Theo báo cáo của xã Bình Dương, việc chỉ đạo triển khai thực hiện thu - chi ngân sách luôn được xã quan tâm, xác định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, căn cứ các Quyết định về việc giao dự toán thu - chi ngân sách của thị xã giao, căn cứ Quyết định bổ sung, sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách hàng năm, UBND xã Bình Dương xây dựng dự toán phân bổ ngân sách theo định mức thị xã giao cho các ban, ngành được hưởng thụ ngân sách, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của xã để triển khai và xin ý kiến. UBND xã lập tờ trình trình HĐND xã ra Nghị quyết phân bổ ngân sách hàng năm. Bám sát dự toán ngân sách thị xã giao, nghị quyết phân bổ ngân sách của HĐND xã, Thường trực UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng định mức. Các ban ngành, đoàn thể được hưởng thụ ngân sách, trên cơ sở kế hoạch giao đã chủ động cân đối nguồn kinh phí đảm bảo chi cho các hoạt động trong năm. Năm 2017, tổng thu ngân sách xã Bình Dương thực hiện là trên 10,6 tỷ đồng  (đạt 116% kế hoạch thị xã giao, đạt 100% kế hoạch xã giao), tổng chi ngân sách trên địa bàn là trên 8,6 tỷ đồng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những kết quả mà xã Bình Dương đã đạt được về công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Bình Dương giai đoạn 2015 – 2017. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: xã Bình Dương cần quan tâm các khoản thu được hưởng 100%, đối với các khoản thu phân chia phần trăm cần quan tâm bổ sung hạng mục có mục tiêu; rà soát các nguồn thu dịch vụ trên địa bàn như: thuế vận tải, thuế xây dựng,…; phát huy tốt hiệu quả của hội đồng tư vấn thuế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành của thị xã để triển khai hiệu quả tăng thu ngân sách trên địa bàn; chấp hành nghiêm túc phân khai của HĐND thị xã, danh mục đầu tư công; quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát ở cấp thôn; quan tâm cho chi đầu tư phát triển; tiết kiệm chi thường xuyên; HĐND xã tăng cường công tác giám sát thu - chi ngân sách theo thẩm quyền./.

CTV: Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1420
Đã truy cập: 777887