Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

 

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
            Địa chỉ          :
            Điện thoại     :
            Fax              :
            Email            :
ttgdnnvgdtx.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

              Đồng chí: 

                          Giám đốc

               Điện thoại cơ quan : 

              E-mail: @quangninh.gov.vn

            

 

 

 

                  Đồng chí: Trần Hữu Bắc

                           Phó Giám đốc

               Điện thoại cơ quan : 

              E-mail: 


             

 

 

 

 

 

                  Đồng chí: Nguyễn Thị Phương

                             Phó Giám đốc

               Điện thoại cơ quan : 

              E-mail:

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

 
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2835
Đã truy cập: 461401