Ủy viên UBND thị xã

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

  

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

2

Trần Văn Vinh

Ủy viên  BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

3

Nguyễn Văn Ngoãn

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

4

Nguyễn Văn Bình

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã ,Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

5

Trần Chính Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

6

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng công an, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

7

Lê Quang Hào

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban CHQS thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

8

Vũ Mạnh Huyền

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

9

Đặng Đình Thắng

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

10

Phạm Đức Hạnh

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

11

Nguyễn Quốc Hùng

Thị Ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

12

Lê Thu Trà

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

13

Đào Thị Kim Dung

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Y tế, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

14

Phạm Xuân Huệ

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

15

Nguyễn Thanh Tùng

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông thi, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

16

Vương Văn Thống

Thị Ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

17

Trần Quốc Doanh

Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

18

Nguyễn Hải Triều

Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên UBND thị xã khóa XIX

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7490
Đã truy cập: 285596