UBND xã Hồng Thái Đông

  UBND xã Hồng Thái Đông

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Đông
            Địa chỉ          : Thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông,  TX  Đông Triều
            Điện thoại     : 033 3679 210
            Fax               : 033 3679 210
            E-mail           : 
ubndxhongthaidong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Lương Văn Đại
         Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 03 3589129

            Email: luongvandai.ub.htd@gmail.com

 

* Phó Bí Thư

 

   

 

 

                  Đồng chí: Lê Xuân Hòa
    
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
                   Năm sinh:

                   Điện thoại cơ quan: 033 3676174

      Email: dovantan.du.htd@gmail.com

 

 

                     Đồng chí: Đỗ Văn Tân
           
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
                   Năm sinh:

                   Điện thoại cơ quan: 033 3676174

      Email: dovantan.du.htd@gmail.com

 

                       Đồng chí: Phạm Văn Chung
                          
Phó Chủ tịch HĐND
                   Năm sinh:

                   Điện thoại cơ quan: 033 3676174

                   Email: 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

 

           Đồng chí: Lương Văn Đại
                     Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 03 3589129

            Email: luongvandai.ub.htd@gmail.com

 

     

 

 

 

 

           Đồng chí: Hoàng Văn Thiêm
                      Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 033 3589135

         Email: hoangvanthiem.ub.htd@gmail.com

 

 

 

 


 

 

        

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4474
Đã truy cập: 368613