UBND xã Hồng Thái Tây

  UBND xã Hồng Thái Tây

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây
            Địa chỉ          : Hoành Mô-Hồng Thái Tây - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.589.311
            Fax               : 0333.589.400
            E-mail           : 
ubndxhongthaitay.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Tâm
       Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
            Năm sinh: 1966

            Điện thoại cơ quan: 0333.676.186

            Email: 

 

* Phó Bí Thư

 


 

           Đồng chí: Lê Văn Chung
                  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 1960

           Điện thoại cơ quan: 0333.676.186

            Email: 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn
           Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.589.311

            Email: 

 

 

           Đồng chí: Trần Văn Hoan
                   Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.589.311

            Email: 

                                   

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn
           
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.589.311

            Email: 

   

 

 


 

 

           Đồng chí: Hoàng Văn Thông
                   Phó Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.589.311

           Email: 

 

 

 


 

 

         

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 287455