UBND phường Kim Sơn

  UBND phường Kim Sơn

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Kim Sơn
            Địa chỉ          : Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0333.871.323
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpkimson.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

           Đồng chí: Nguyễn Quang Đán
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.673.758

           Email: nguyenquandan@quangninh.gov.vn

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường

 


 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Hiển
           Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.589

           Email: hienks1960@gmail.com

 

           Đồng chí: Trần Đại Đắc
        Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.323

           Email: trandaidac59@gmail.com


 

           Đồng chí: Đỗ Văn Đông
           Phó Chủ tịch HĐND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.589

           Email:

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 

 

 

           Đồng chí: Trần Đại Đắc
         
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.871.323

           Email: trandaidac59@gmail.com

 


 

 

 


          Đồng chí:
Đặng Cương Quyết
                   Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.676.011

           Email: cuongquyet71@gmail.com

   
   

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 287454