UBND phường Hưng Đạo

  UBND phường Hưng Đạo

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo
            Địa chỉ          : Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.123
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndphungdao.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

 

 

           Đồng chí: Vương Văn Thuần
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
phường
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Đảm
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường

 


 

           Đồng chí: Lê Hải Cầu
           Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Đảm
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

   

 

           Đồng chí: Dương Duy Tùng
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 

 


 

           Đồng chí: Vương Văn Thuần
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 

 

   
 

           Đồng chí: Phạm Văn Bảo
           Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan:

           Email:

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2872
Đã truy cập: 461438