UBND phường Đức Chính

UBND phường Đức Chính

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Đức Chính
            Địa chỉ          : Khu 3-  Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
02033.870.079
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpducchinh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

           Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh
:

           Điện thoại cơ quan: 0203.3.671.194

           Email: 

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND

 

 
 

           Đồng chí: Đỗ Văn Khanh
           Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:: 02033.627.9860

           Email: dovankhanh.dt@quangninh.gov.vn

 

        

 

           Đồng chí: Tiêu Văn Phong
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02033.220.1783

           Email: 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Đình Sỹ
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 02303.220.1783

           Email: 

  

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 
 

           Đồng chí: Đỗ Văn Khanh
        
  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:: 0203.627.9860

           Email: 

   

 


 

 

           Đồng chí: Phạm Hoàng Hà 
           Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 02033. 870.079

           Email: 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Bí thư Đảng ủy, CT. UBND

2

Tiêu Văn Phong

PBT Thường trực Đảng ủy

3

Nguyễn Đình Sỹ

PCT. HĐND

4

Đỗ Văn Khanh

PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

5

Phạm Hoàng Hà

PCT. UBND

6

Nguyễn Văn Úy

Chủ tịch UBMTTQ

7

Trần Việt Hoàn

Bí thư Đoàn TNCS

8

Nguyễn.T. Minh Huyền

Chủ tịch Hội LHPN

9

Nguyễn Thị Dâng

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Dương Văn Thực

Chủ tịch Hội CCB

11

Nguyễn Thế Hưng

Chỉ huy trưởng QS

12

Trần Văn Quang

Công chức VP – TK

13

Trần. Ng. Hải Đăng

Công chức VP – TK

14

Nguyễn Quang Hưng

Công chức Địa chính – XD

15

Nguyễn.T. Mai Vân

Công chức Địa chính – XD

16

Nguyễn.T.Thanh Tâm

Công chức Tài chính - KT

17

Phạm Thị Nga

Công chức Tài chính - KT

18

Nguyễn Văn Vĩnh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

19

Nguyễn Thị Hoàn

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

20

Lê Văn Huân

Công chức Văn hóa – Xã hội

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7462
Đã truy cập: 285568